Ιστοσελιδα υπο ανανεωση

Παρακαλούμε επισκεφθείτε μας αργότερα

Κατάλογος ελέγχου της ετοιμότητας για το Brexit για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο ελέγχου με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και/ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) να επαληθεύσουν την κατάσταση ετοιμότητάς τους για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά στο τέλος της μεταβατικής περιόδου

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε εφαρμογή. Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πλέον περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να διαπραγματευτούν την νέα εμπορική και οικονομική τους σχέση.

Στόχος της ΕΕ είναι η σχέση αυτή να περιλαμβάνει μηδέν δασμούς, μηδέν ποσοστώσεις και μηδενικό dumping, άρα, ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Αν μέχρι το τέλος του 2020 δεν υπάρξει συμφωνία για την μελλοντική σχέση ή παράταση της μεταβατικής περιόδου, από 1 Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός ΕΕ για φορολογικούς, δασμολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι ενήμερες, προετοιμασμένες επιχειρησιακά και έτοιμες να ολοκληρώσουν τις όποιες απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για να αποφύγουν καθυστερήσεις ή οικονομικές συνέπειες.

Η επιχείρησή σας θα επηρεαστεί από το Brexit αν

 • Διαθέτει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Αγοράζει προϊόντα ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Μεταφέρει εμπορεύματα και πρόσωπα από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Δεν έχει ποτέ δραστηριοποιηθεί εμπορικά σε χώρες εκτός ΕΕ
 • Έχει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Έχει κατοχυρώσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις ή πιστοποιητικά φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Χρησιμοποιεί άδειες τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά ή εγκρίσεις που προέρχονται από οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Απασχολεί Έλληνες υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανούς υπαλλήλους στην Ελλάδα
 • Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με Βρετανούς εταίρους

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στην επιχείρησή μου από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά χωρίς συμφωνία στο τέλος της μεταβατικής περιόδου;

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός Ενιαίας Αγοράς και Τελωνειακής Ένωσης και, μάλιστα, ως χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει ούτε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, ούτε συμφωνία τελωνειακής διευκόλυνσης, ούτε καν τομεακές συμφωνίες για αερομεταφορές, αλιεία κλπ.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι, αν δεν υπάρξει παράταση της μεταβατικής περιόδου, από 1 Ιανουαρίου 2021 οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνουν πιο πολύπλοκες:

 • Θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις και θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις
 • Για ορισμένα εμπορεύματα θα ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί κατά τη διαδικασία εισαγωγής/εξαγωγής από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο. (φυτοϋγειονομικά, κτηνιατρικά κλπ). Για τα εμπορεύματα αυτά θα απαιτούνται πιστοποιητικά/άδειες εισαγωγής/εξαγωγής κατά την τελωνειακή διαδικασία .
 • Τα εισαγόμενα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε δασμούς και οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτούν εγγυήσεις για πιθανές ή υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές.
 • δεν θα αναγνωρίζονται οι διοικητικές διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ αντιστοίχως, πριν την ημερομηνία αποχώρησης
 • θα καταργηθούν ορισμένες προβλέψεις της Εσωτερικής Αγοράς» (πχ αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, διαδικασίες έγκρισης ή πιστοποίησης, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ)
 • θα διπλασιαστούν οι ρυθμιστικές διαδικασίες για την πρόσβαση στην αγορά (τομείς γεωργίας, αγροδιατροφικών προϊόντων, υγείας, χημικών κλπ)
 • θα ισχύσει άλλο δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο (εργατικό, εργασιακό, συμβόλαια, διανοητική ιδιοκτησία, βιομηχανία κλπ)
Πως θα προετοιμάσω την επιχείρησή μου για τυχόν αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά της ΕΕ, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, αν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία;
 1. Αξιολογήστε τις επιπτώσεις στην επιχείρησή σας: εντοπίσετε όλες τις πιθανές συνέπειες του Brexit, άμεσες και έμμεσες (νομικές, ανθρώπινου δυναμικού, κόστους, τοποθεσίας δραστηριοτήτων, τρόπων μεταφοράς, δεδομένων, συμβάσεων, συνεργατικών έργων κ.λπ.).
 2. Καταρτήστε σχέδιο έκτακτης ανάγκης: σχεδιάστε και προγραμματίστε μέτρα που πρέπει να λάβετε για τον μετριασμό των επιπτώσεων, στηριζόμενοι και σε φορείς που μπορούν να σας συμβουλεύσουν (κρατικές υπηρεσίες, Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Enterprise Greece, ομοσπονδίες ή επαγγελματικές ενώσεις, τμήματα πληροφορικής, νομικά, λογιστικά τμήματα εταιρείας σας, εκτελωνιστές σας).
 3. Υλοποιήστε: προσδιορίσετε τις καταλληλότερες λύσεις, ενημερώστε τους συνεργάτες σας και εφαρμόστε τις απαραίτητες αλλαγές (συστήματα πληροφορικής, συμβάσεις, ανθρώπινο δυναμικό, εφοδιαστική αλυσίδα, παραγωγή, αγοραπωλησίες κ.λπ.).

Eιδικότερα, αν η επιχείρησή σας πραγματοποιεί συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο ή μεταφορές εμπορευμάτων μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου:

 • Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, καταχωρίστε την επιχείρησή σας στην εθνική τελωνειακή αρχή (intrel@otenet.gr & spapayanni@2001.syzefxis.gov.gr ) για να πραγματοποιεί συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ.
 • Εξετάστε κατά πόσον η επιχείρησή σας είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συναλλαγές σας με το Ηνωμένο Βασίλειο ή μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή κατά πόσον διαθέτει τις αναγκαίες:
 1. ικανότητες σε ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό εκπαιδευμένο σε τελωνειακά θέματα)·
 2. τεχνικές ικανότητες (συστήματα πληροφορικής και λοιπά)· και
 3. τελωνειακές άδειες, όπως για ειδικά καθεστώτα (αποθήκευση, μεταποίηση ή για εμπορεύματα που υπάγονται στον κανόνα «ειδικής χρήσης»).
 • Ρωτήστε την εθνική τελωνειακή αρχή σας σχετικά με τις υφιστάμενες τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες για την επιχείρησή σας, όπως:
 1. οι απλουστεύσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς·
 2. οι συνολικές εγγυήσεις, με μειωμένα ποσά ή απαλλαγές·
 3. οι απλουστεύσεις για καθεστώτα διαμετακόμισης.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση για να σας χορηγηθεί η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) από την εθνική τελωνειακή αρχή σας.
 • Αν έχετε εγγραφεί στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγγραφείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27.
 • Αν έχετε καταβάλει ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019/2020, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ΑΑΔΕ . Ωστόσο, θα πρέπει να φροντίσετε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας για το εν λόγω διάστημα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ηλεκτρονική διαβίβασή τους από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Μιλήστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας (προμηθευτές, διαμεσολαβητές, μεταφορείς,…), διότι το Brexit ενδέχεται να έχει επίσης επιπτώσεις και στην αλυσίδα εφοδιασμού σας.
 • Αν έχετε καταβάλει ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019/2020, υποβάλετε τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ τουλάχιστον ένα μήνα πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου, ώστε να διεκπεραιωθούν πριν από αυτήν την ημερομηνία.
 • Μιλήστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας (προμηθευτές, διαμεσολαβητές, μεταφορείς,…), διότι το Brexit ενδέχεται να έχει επίσης επιπτώσεις και στην αλυσίδα εφοδιασμού σας.
 • Επισκεφθείτε τη σελίδα της ΑΑΔΕ, ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τα τελωνεία και τη φορολογία, για να διαπιστώσετε αν εσείς ή το προσωπικό σας χρειάζεστε επιπλέον κατάρτιση.

Για πιο λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου περιέχονται «ανακοινώσεις ετοιμότητας» για ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ άλλων για τα τελωνεία και τη φορολογία. Για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια, επικοινωνήστε με το τοπικό σας εμπορικό επιμελητήριο ή την κλαδική σας ένωση.

Τι προβλέπεται για τις εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, από την Ενιαία Αγορά της ΕΕ, χωρίς εμπορική συμφωνία, ειδικά για τελωνεία, δασμούς, ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης;

Τελωνειακές διατυπώσεις:

 • Θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις και θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις
 • Οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτούν εγγυήσεις για δυνητικές ή υφιστάμενες τελωνειακές οφειλές
 • Ενδέχεται να ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί για ορισμένα εμπορεύματα και να απαιτούνται άδειες εξαγωγής οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές ( Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.λ.π.)
 • Οι άδειες εισαγωγής και εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27)
 • Οι άδειες για τελωνειακές απλουστεύσεις ή οι άδειες ειδικών καθεστώτων που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27)
 • Οι άδειες Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO) που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27)

Εφαρμοζόμενοι Δασμοί:

 • Θα εφαρμόζονται δασμοί, χωρίς προτιμήσεις, για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Θα ισχύουν οι δασμολογικοί συντελεστές που προβλέπονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. για τις τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες (Καν. (ΕΟΚ) 2658/87, όπως ισχύει).
 • Οι συντελεστές αυτοί συνδέονται με τους συγκεκριμένους κωδικούς που προβλέπονται για κάθε τύπο εμπορεύματος στο Κοινό Δασμολόγιο, δηλαδή με τη «δασμολογική κατάταξη» του εμπορεύματος.
 • Οι εξαγωγές εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες, όπως το Η.Β. σε περίπτωση μη συμφωνίας, δεν επιβαρύνονται με τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου.
 • Το Δασμολόγιο της Ε.Ε. που ισχύει για το έτος 2019 έχει δημοσιευτεί στο τεύχος L273 της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. (καν. (ΕΕ) αριθ. 1602/2018) και μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?qid=1551263465544&uri=CELEX:32018R1602

Δασμολογική κατάταξη:

Για να εξακριβωθεί η σωστή δασμολογική κατάταξη των προϊόντων σας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. Η σωστή δασμολογική κατάταξη των προϊόντων σημαίνει :

 • Ποιο είναι το ύψος του δασμού καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που καταβάλλονται κατά τον τελωνισμό, όπως ΦΠΑ, ΕΦΚ ή τέλος ταξινόμησης,
 • αν χρειάζεται άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής,
 • αν υφίστανται απαγορεύσεις ή περιορισμοί στην εισαγωγή ή εξαγωγή των προϊόντων σας,
 • αν τα εισαγόμενα προϊόντα επιβαρύνονται ή όχι με δασμούς αντιντάμπινγκ (antidumping) ή αντισταθμιστικούς δασμούς,
 • αν τα προϊόντα μπορούν να υπαχθούν σε ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση (μηδενικός ή μειωμένος δασμός), όπως είναι οι δασμολογικές ποσοστώσεις, οι δασμολογικές αναστολές κλπ.

Έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας:

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων υπάρχει η δυνατότητα αίτησης στη Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών για την έκδοση «Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας» (Δ.Δ.Π.). Η έκδοση Δ.Δ.Π. είναι Απόφαση της Διοίκησης, προβλέπεται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 952/2013), εκδίδεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον αιτούντα, και ισχύει για τρία (3) χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. για το συγκεκριμένο εμπόρευμα και το δικαιούχο που αναγράφονται σε αυτή. 

Προτιμησιακές Συναλλαγές: 

Από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά της ΕΕ (στο τέλος της μεταβατικής περιόδου) χωρίς εμπορική συμφωνία, τα καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες στους τομείς της κοινής εμπορικής πολιτικής και των τελωνείων δεν θα ισχύουν πλέον προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συνεπειών :

 • Συνιστάται στους εξαγωγείς και παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτίθενται να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε χώρα-εταίρο μιας Προτιμησιακής Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημερομηνία αποχώρησης:
  – να αντιμετωπίζουν κάθε εισροή (ύλη) από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «μη καταγόμενη» κατά τον καθορισμό της προτιμησιακής ενωσιακής καταγωγής των εμπορευμάτων τους και
  – να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν την προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή των εμπορευμάτων τους, σε περίπτωση εκ των υστέρων επαλήθευσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισροές (ύλες) από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «περιεχόμενο Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 • Συνιστάται στους εισαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζουν ότι ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει την προτιμησιακή καταγωγή των εισαγομένων εμπορευμάτων, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ (σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, χωρίς εμπορική συμφωνία):

 • Τα κράτη μέλη θα επιβάλλουν ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ
 • Θα αλλάξουν οι κανόνες για την δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ (για παροχές υπηρεσιών όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες), καθώς και για τις διασυνοριακές επιστροφές
 • Για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, χωρίς εμπορική συμφωνία):

 • Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στην Ελλάδα (ή άλλο κράτος μέλος από τα 27-ΕΕ) και αποστέλλονται κατόπιν στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την επίσημη ημερομηνία αποχώρησης θα υποβάλλονται σε διατυπώσεις Εξαγωγής και δεν θα είναι δυνατή πλέον η χρήση του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ) για τη διακίνηση αυτή.
 • Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) τα οποία έχουν τεθεί στο τελωνειακό καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης στην Ελλάδα (ή άλλο κράτος μέλος από τα 27-ΕΕ), από την επίσημη ημερομηνία αποχώρησης δεν θα μπορούν να διακινούνται πλέον υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) προς το Ηνωμένο Βασίλειο και θα υπόκεινται σε διατυπώσεις Εξαγωγής. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως θα απαιτείται και ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) για τη διακίνηση των προϊόντων ΕΦΚ από τη φορολογική αποθήκη στη χώρα μας έως το τελευταίο σημείο εξόδου από την ΕΕ, χωρίς να αναιρούνται οι λοιπές διατυπώσεις τις εξαγωγής.
 • Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη χώρα μας και αποστέλλονται από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ των 27 δεν θα μπορούν έπειτα από την επίσημη ημερομηνία αποχώρησης  να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με eΔΕ και θα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με διατυπώσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση όμως που προορίζονται για φορολογική αποθήκη τις σχετικές διατυπώσεις εισαγωγής ακολουθεί ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) για τη διακίνηση των προϊόντων προς τη φορολογική αποθήκη.
 • Τα προϊόντα ΕΦΚ από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αποστέλλονται πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου,  υπό καθεστώς αναστολής με eΔΕ ή υπό την κάλυψη ΑΣΔΕ θα πρέπει να έχουν αφιχθεί στον προορισμό τους έως και τις 31.12.2020, διαφορετικά διακόπτεται η διακίνηση με eΔΕ είτε ΑΣΔΕ και κατά περίπτωση θα απαιτούνται διατυπώσεις εισαγωγής ή εξαγωγής.      Εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας παραλαμβάνουν ή αποστέλλουν προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης από και προς το Η.Β.  να μεριμνήσουν ώστε να έχουν ολοκληρωθεί  οι εν λόγω διακινήσεις έως και την τελευταία ημέρα της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020, αν δεν έχει δοθεί παράταση).
Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν εξαγωγική εμπειρία σε χώρα εκτός Ε.Ε. σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στο τέλος της μεταβατικής περιόδου από την Ενιαία Αγορά της ΕΕ, χωρίς εμπορική συμφωνία;

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε για  την εξαγωγή των εμπορευμάτων σας:

 1. Μεριμνήστε για την έκδοση αριθμού EORI
 2. Ζητήστε πληροφορίες από τις επίσημες Ελληνικές τελωνειακές αρχές (για τελωνειακά ή φορολογικά θέματα απευθυνθείτε στην ΑΑΔΕ εδώ ή θέστε το ερώτημά σας εδώ)
 3. Αποκτήστε εγκαίρως τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά εξαγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις & περιορισμούς κατά την εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες. Ανάλογα με τα είδη που εξάγετε η απόκτηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών /αδειών γίνεται από τις αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.λ.π.)
 4. Μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν τελωνειακό αντιπρόσωπο /εκτελωνιστή ή τον μεταφορέα  των προϊόντων σας
 5. Αν τα προϊόντα σας υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικούς, υγειονομικούς ή κτηνιατρικούς ελέγχους ρωτήστε για τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε (στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ ή απευθύνετε το ερώτημά σας εδώ)

Εξακριβώστε αν τα προς εξαγωγή προϊόντα σας, χρειάζεται να περάσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους (απευθύνετε το ερώτημά σας εδώ)

Ποιός κρατικός ή επιχειρηματικός φορέας μπορεί να με βοηθήσει να προετοιμάσω την επιχείρησή μου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά χωρίς Συμφωνία στο τέλος της μεταβατικής περιόδου;

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να σας δώσει γενικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, εξάγουν ή εισάγουν, από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο (απευθυνθείτε εδώ ή για να θέσετε ερώτημα που θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα εδώ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορεί να απαντήσει στα τελωνειακά και φορολογικά ερωτήματά σας  που αφορούν τις διαδικασίες που πρέπει να  ακολουθήσετε αν δραστηριοποιείστε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση μη συμφωνίας (απευθυνθείτε εδώ ή για να θέσετε ερώτημα που θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα εδώ)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για τα αγροτικά και αγροτο-διατροφικά προϊόντα και τους υγειονομικούς, φυτοϋγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους που θα ισχύσουν στις εμπορικές συναλλαγές σας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση μη συμφωνίας (απευθυνθείτε εδώ ή για να θέσετε ερώτημα που θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα εδώ).

Το Γενικό Χημείο του Κράτους μπορεί να σας συμβουλεύσει για τα απαιτούμενα δελτία χημικής ανάλυσης ή άλλους σχετικούς ελέγχους που θα ισχύσουν στις εμπορικές συναλλαγές σας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση μη συμφωνίας (απευθυνθείτε εδώ ή για να θέσετε ερώτημα που θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα εδώ)

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στα εμπορικά επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ, Ελληνοβρετανικό κλπ) και στους επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς φορείς στους οποίους ανήκετε.

Στην ανάρτηση «Εκδηλώσεις» της ιστοσελίδας για το BREXIT μπορείτε να βρείτε τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για την ενημέρωση των επιχειρήσεων για το BREXIT χωρίς συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει τομεακά Σημειώματα που περιγράφουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τους ενδιαφερομένους σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Ειδικότερα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις

Ειδικότεροι τομείς δραστηριότητας
Γεωργία Τουρισμός Μεταφορές Βιομηχανία υγείας
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για επιχειρήσεις
Μάθετε περισσότερα