Προστασία εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων (προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, η διανοητική ιδιοκτησία και οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται βάση των άρθρων 54-61. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, κάποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα προστατεύονται αυτόματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κάποια άλλα θα σταματήσουν να ισχύουν σταδιακά.

Συχνές Ερωτήσεις

To Hνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα συνεχίσει να προστατεύει όλα τα υπάρχοντα καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και μη καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα μετά την έξοδο από την ΕΕ. Έχει ανακοινώσει επίσης ότι θα συνεχίσει να προστατεύει το διικαιώμα ειδικής φύσεως σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ και θα διατηρήσει στο καταστατικό του βιβλίο το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ιδίως όσον αφορά τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ανάλωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση όμως οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να ελέγξουν το νομικό καθεστώς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα ισχύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητά τους ή αν χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα εγγεγραμμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:

  1. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν δεσμεύονται νομικά με την ΕΕ και θα παραμείνουν έγκυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έξοδο. Δεν απαιτείται ενέργεια.
  2. Ομοίως, δεν προβλέπεται να θιγεί η προστασία των δικαιωμάτων των φυτοπαραγωγών, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).
  3. Τα εμπορικά σήματα της ΕΕ και τα κοινοτικά σχέδια δεν θα προστατεύονται αυτόματα στο βρετανικό έδαφος. Για τα εμπορικά σήματα, συνιστάται η κατάθεση αίτηση κατοχύρωσης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στον EUIPO, ως προληπτικό μέτρο.
  1. Για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, λόγω της απαίτησης καινοτομίας, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, ιδίως εάν τα σχέδια έχουν ήδη δημοσιευθεί ή χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να τεθεί σχετικό ερώτημα στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
  2. Τα μη καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (DMCNE), τα οποία στην ΕΕ απολαμβάνουν τριετή προστασία, ενδέχεται να μην προστατεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να κατατεθούν σε κράτος-μέλος της ΕΕ για να εξασφαλίσουν τριετή προστασία, αλλά και στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
  3. Τα διεθνή εμπορικά σήματα και τα σχέδια που χαρακτηρίζονται “ΕΕ” (Σύστημα Μαδρίτης για τα σήματα και Διακανονισμός της Χάγης για τα σχέδια και υποδείγματα) δεν θα προστατεύονται επίσης. Ως προφύλαξη συνιστάται να περιληφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην αίτηση για διεθνή τίτλο στον ΠΟΠΙ ή να επανακατατεθεί το σήμα από τις εθνικές αρχές απευθείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ) δεν θα είναι δεδομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση μη συμφωνίας, διότι, προς το παρόν, η χώρα δεν διαθέτει εθνικό κατάλογο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς μέχρι σήμερα απολάμβαναν της προστασίας της ΕΕ.

Η Βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει εθνικό κατάλογο προστασίας των Βρετανικών γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να συνεχίσουν να προστατεύονται εσωτερικά, καταρχάς οι Βρετανικές γεωγραφικές ενδείξεις, αλλά και γεωγραφικές ενδείξεις άλλων χωρών (ΕΕ και τρίτων), οι κάτοχοι των οποίων όμως θα πρέπει να προνοήσουν να κατοχυρώσουν τις γεωγραφικές τους ενδείξεις στην Βρετανική αγορά καταθέτοντας αίτηση για συμπερίληψη στον Βρετανικό κατάλογο, μόλις αυτός εκπονηθεί. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης σύντομα.

Συνιστάται, ως προληπτικό μέτρο, η παρακολούθηση του μητρώου κατοχύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο,  προκειμένου να κατατεθεί εγκαίρως ένσταση και ακύρωσης καταχωρήσεων για κατοχύρωση ονομάτων Ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων από τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες για την περαιτέρω προστασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση μη συμφωνίας μπορείτε να λάβετε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (εδώ ή θέσετε το ερώτημά σας εδώ).