Ομάδα ΕΕ

Υπάρχει ένας κοινός διαπραγματευτής και για τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Η διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ αποτελείται από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής τον Michel Barnier. Οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Αποχώρησης διεξάγονταν στις Βρυξέλλες. Οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας διεξάγονται εναλλάξ σε Βρυξέλλες και Λονδίνο.

Έλεγχος

Τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και μέσω ειδικής διαδικασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο (συναντήσεις Ομάδας Εργασίας, Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων ΙΙ, Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) καθορίζουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις και την διαπραγματευτική θέση της ΕΕ.

Ευρω- Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά από τον επικεφαλής διαπραγματευτή για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Διαθέτει ειδική επιτροπή παρακολούθησης του Brexit, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ιδίως για τα δικαιώματα πολιτών και υιοθετεί ψηφίσματα που λαμβάνονται σοβαρά υπ’όψιν από το Συμβούλιο και την διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ.

Ποιος διαπραγματεύεται και πως γίνεται η διαπραγμάτευση

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50 της Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ) από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα 27 (από τα 28 τότε) κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου), υιοθέτησαν κοινή διαπραγματευτική θέση (Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άρθρου 50 Απριλίου 2017) και όρισαν τον Μichel Barnier επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτέλεσε την διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό διαπραγματεύτηκαν, με ενότητα και αλληλεγγύη, τους όρους και τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης (διαπραγματεύσεις Άρθρου 50 ΣΕΕ).

Ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων για την συμφωνία μελλοντικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, τον Οκτώβριο του 2020, τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ όρισαν εκ νέου τον Michel Barnier ως επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ (για το δεύτερο στάδιο του Brexit), συνεπικουρούμενο από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Eπιπλέον, υιοθέτησαν, τον Φεβρουάριο του 2020, την κοινή θέση της ΕΕ (διαπραγματευτική εντολή) για τις νέες διαπραγματεύσεις μελλοντικής συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ.

Βασικός στόχος της κοινής θέσης (διαπραγματευτικής εντολής) και του κοινού διαπραγματευτή είναι να διατηρήσει η ΕΕ την ενότητά της και να ομιλούν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης με μία, ενιαία και αδιαπραγμάτευτη, φωνή.

Η Συμφωνία Αποχώρησης