Δικαιώματα πολιτών:

Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο – Βρετανοί στην Ελλάδα

Τα δικαιώματα πολιτών, Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο και Βρετανών στην Ελλάδα, αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Ελληνική κυβέρνηση.

Η Ελλάδα παρακολουθεί πολύ στενά τα μέτρα που λαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για τους πολίτες της ΕΕ και τις επίσημες ανακοινώσεις της Βρετανικής κυβέρνησης για την προστασία όσων Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών επέλεξαν να ζήσουν και να εργασθούν στο ΗΒ τα προηγούμενα χρόνια.

Παραμένουν ακόμη αρκετά, πολύ σημαντικά, ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινισθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη νέα μεταναστευτική πολιτική που έχει δηλώσει ότι θα εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021 για τους πολίτες της ΕΕ. Οι βασικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί όμως από την Βρετανική κυβέρνηση για τους πολίτες της ΕΕ που ήδη ζουν, φοιτούν και εργάζονται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο κρίνονται ικανοποιητικές.

Αν είστε Έλληνας μόνιμος κάτοικος ή φοιτητής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν επιθυμείτε να ταξιδέψετε ή να εργασθείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν σκέφτεστε να επιστρέψετε από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα ή αν είστε πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικείτε ήδη στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχετε υπόψιν τις αλλαγές που θα προκύψουν με το BREXIT.

Ακολουθούν βασικές πληροφορίες για τα θέματα που αφορούν στους Έλληνες και Βρετανούς πολίτες.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στις ιστοσελίδες των επιμέρους Υπουργείων και φορέων.

Για τα ερωτήματα για τα οποία δεν βρίσκετε απαντήσεις εδώ, υπάρχει ειδικός σύνδεσμος σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε ηλεκτρονικά εδώ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ