Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία

Σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία, τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα είναι εγγυημένα και θα αναγνωρισθούν.

Νομοθετική ρύθμιση για τα δικαιώματα των Βρετανών στην Ελλάδα

H Ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή πριν τις 29 Μαρτίου 2019 και θα δίνει στους Βρετανούς πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, την δυνατότητα να παραμείνουν, να φοιτούν και να εργάζονται όπως πριν.

Tαυτόχρονα, η ΕΕ και τα 27 κράτη-μέλη επεξεργάζονται πρόταση Κανονισμού για την κοινωνική ασφάλιση των Βρετανών πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ σε περίπτωση μη συμφωνίας. Η πρόταση Κανονισμού συζητείται στις Βρυξέλλες και στοχεύει στην πλήρη διαφύλαξη των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των Βρετανών πολιτών που ήδη (μέχρι και 30 Μαρτίου 2019) ζουν και εργάζονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά χωρίς προβλήματα και στο μέλλον.

Θεωρήσεις

Επιπλέον, η ΕΕ και τα 27 κράτη-μέλη προχωρούν σε αναθεώρηση του Κανονισμού της ΕΕ για τις θεωρήσεις (Visa Regulation). Η αναθεώρηση περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες δεν απαιτείται βραχυπρόθεσμη θεώρηση όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ για σκοπούς αναψυχής ή επαγγελματικούς.

Συγκεκριμένα, θα δίνει την δυνατότητα στους Βρετανούς πολίτες να επισκέπτονται για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς ελεύθερα, χωρίς θεώρηση, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για 90 ημέρες, μέσα σε διάστημα 180 ημερών. Ο Κανονισμός θα ισχύσει αν και το ΗΒ εφαρμόσει το ίδιο μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ, κάτι το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα κάνει.

Προσεχώς θα αναρτηθούν περισσότερες πληροφορίες για τα προβλεπόμενα στη νομοθετική ρύθμιση για τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην Ελλάδα. Παρακαλούμε επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα σύντομα.

More details on the content of the draft bill for UK citizens’ rights in Greece will follow soon. Please revisit this page. For more information on UK citizens’ rights in English, click here.

Preserving the Rights of UK citizens in Greece

The Greek government is working on a draft bill that will protect the rights of British nationals already living and working in Greece (until 29 March 2019). The draft bill will be put before Parliament for vote prior to 29 March 2019 and will give British citizens and members of their families already living in Greece, the ability to stay, study and work as before.

In addition, for the eventuality that the UK leaves the EU without agreement, the EU and its 27 member-states are working on a Regulation for the social security rights of British nationals already living in EU member states. This Regulation proposal is currently being discussed in Brussels. It aims at preserving the social security and healthcare benefits of UK citizens already living and working in any of the 27 EU Member States in order for them to continue enjoying the same rights in the future too.

Visas

The EU and its 27 Member States have been reviewing the Visa Regulation, due to BREXIT. The revision provides for the inclusion of the United Kingdom, after its withdrawal, in the list of countries that enjoy a visa free regime in the EU, for short-term stay. It will allow British citizens to visit any EU country for tourist or business purposes, visa-free, for 90 days within an 180-day period.

In case of no deal, the revised Regulation will apply on the basis of reciprocity, meaning only if the UK applies similar measures for EU citizens. The UK has already announced it intends to do so.