Ιστοσελιδα υπο ανανεωση

Παρακαλούμε επισκεφθείτε μας αργότερα

 

Διαπραγματεύσεις

Διαβάστε

Πολίτες

Διαβάστε

Επιχειρήσεις

Διαβάστε

Διάφορα

Διαβάστε

Διαπραγματεύσεις

Έλληνες πολίτες στο Η.Β.

Γενικές Ερωταπαντήσεις

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, η απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settledstatus) ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος (pre-settledstatus) επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συνεχίσουν να κατοικούν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2020 (τέλος της μεταβατικής περιόδου σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης) και να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους. Τα δύο καθεστώτα επιτρέπουν:

  • συνέχιση της εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NationalHealthService/ΝΗS)
  • συνέχιση των σπουδών
  • συνέχιση απολαβής δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (επιδόματα, συντάξεις, αποζημιώσεις κλπ)
  • δυνατότητα ταξιδιών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους (περιλαμβανομένων των παιδιών) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για να αποκτήσουν το καθεστώς μονίμου ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος. Οι πολίτες ΕΕ που είναι ήδη κάτοχοι εγγράφου μονίμου κατοίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να το ανταλλάξουν σε το νέο έγγραφο μόνιμα διαμένοντος δωρεάν.

Σπουδές

Η Συμφωνία Αποχώρησης έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον έχετε μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε εκεί, είτε ως φοιτητής, είτε αν αναζητάτε εργασία, είτε ως εργαζόμενος. Θα πρέπει απλώς να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση στο EU Settlement Scheme  για να αποκτήσετε το καθεστώς του προσωρινά διαμένοντος. Έπειτα από 5 συνεχόμενα έτη διαμονής θα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε καθεστώς μονίμου διαμένοντος, σύμφωνα με την Βρετανική νομοθεσία.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι Βρετανικές αρχές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν θα αλλάξει τίποτα για τους φοιτητές/πολίτες της ΕΕ.

Ωστόσο από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι πολίτες της ΕΕ θα πάψουν να απολαμβάνουν το ίδιο ύψος διδάκτρων στα Βρετανικά πανεπιστήμια με τους Βρετανούς φοιτητές (home fees) και θα πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα ίδια με τους πολίτες τρίτων χωρών (international fees). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι φοιτητές από κράτη-μέλη της ΕΕ δεν θα μπορούν να ωφεληθούν από φοιτητικά δάνεια που παρέχει το ΗΒ. 

Πέραν αυτού, το ΗΒ αποχωρεί και από το πράγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, το οποίο θα αντικατασταθεί από το πρόγραμμα Τuring (που θα απευθύνεται καταρχάς στους Βρετανούς φοιτητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού).   

Ωστόσο, η Συμφωνία Αποχώρησης που έχει τεθεί σε ισχύ από 1.2.2020, δίνει την δυνατότητα, μέσω του EU Settlement Scheme, σε φοιτητές και πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται στο ΗΒ πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), να αποκτήσουν καθεστώς προσωρινά διαμένοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με δίδακτρα ίδια με των Βρετανών φοιτητών και να αναζητήσουν εργασία χωρίς προβλήματα μετά την ημερομηνία αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students#what-all-eu-students-already-studying-in-the-uk-should-do-to-continue-living-in-the-uk

Επιχειρήσεις

Διάφορα