ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ/ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιούργησε τρεις “κατηγορίες” πολιτών της ΕΕ:

 • πολίτες της ΕΕ που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο για τουριστικούς ή βραχυπρόθεσμους επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς (όχι εργασία)
 • πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για  να εγκατασταθούν, να εργασθούν, ή να φοιτήσουν σε κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα (ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και έπειτα)
 • πολίτες της ΕΕ που είχαν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις 31.12.2020 και είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Συγκεκριμένα:

Έλληνες που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο για τουριστικούς ή βραχυπρόθεσμους επαγγελματικούς/ακαδημαϊκούς σκοπούς (όχι εργασιακούς)

Από 1.1.2021, οι πολίτες της ΕΕ/Έλληνες πολίτες που θα επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να ταξιδέψουν με ταυτότητα ή ισχύον διαβατήριο. Από 1.10.2021 και έπειτα οι πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο με ισχύον διαβατήριο, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της εκεί παραμονής τους (το διαβατήριο θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης/να λήγει μετά το ταξίδι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στο ΗΒ είτε με ταυτότητα είτε με ισχύον διαβατήριο.

Οι πολίτες της ΕΕ δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου για ταξίδια (τουριστικοί ή επαγγελματικοί / ακαδημαϊκοί λόγοι) που δεν ξεπερνούν τις 180 συνεχόμενες ημέρες (έξι μήνες) σε διάστημα ενός έτους. Ταξίδια για επαγγελματικούς/ακαδημαϊκούς σκοπούς νοούνται ταξίδια για ορισμένες, συγκεκριμένες, επαγγελματικές/επιχειρηματικές υποχρεώσεις ή συναντήσεις, καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, ακαδημαϊκές διαλέξεις ή υποχρεώσεις, βραχυχρόνια φοίτηση σε ορισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.ά., όχι όμως εργασία σε εταιρία ή επιχείριση στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοαπασχολούμενη εργασία, προτεινόμενη εργασιακή πρόσληψη ή πρακτική άσκηση, παροχή αγαθών ή υπηρεσιών κλπ.

Οι πολίτες της ΕΕ που επισκέπτονται χωρίς θεώρηση εισόδου (visa) το Ηνωμένο Βασίλειο για τους προαναφερθέντες τουριστικούς ή επαγγελματικούς/ακαδημαϊκούς σκοπούς, θα πρέπει να σύμπληρωσουν, πριν την άφιξή τoυς, μία “φόρμα επισκέπτη” με τα στοιχεία τους και τον λόγο της επίσκεψής τους, ενώ ενδέχεται να τους ζητηθεί να διαθέσουν στις βρετανικές αρχές (στο αεροδρόμιο, στα σύνορα κλπ) ορισμένα επιπλέον στοιχεία για τα οποία πρέπει να είναι προετοιμασμένοι (πχ διεύθυνση διαμονής σε φιλικό συγγενικό πρόσωπο ή διεύθυνση ξενοδοχείου, απόδειξη επαρκών πόρων για την διάρκεια του ταξιδιού ή απόδειξη ότι κάποιος θα αναλάβει τα έξοδα του επισκέπτη, εισητήριο επιστροφής κλπ).

Σχετικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ταξιδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς θεώρηση εισόδου μπορούν να ανερευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης (gov.uk) στα αγγλικά, ενώ επιμέρους πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα της Βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα εδώ, καθώς επίσης και στις ακόλουθες ιστοσελίδες της βρετανικής κυβέρνησης, στα αγγλικά, στους ακόλουθους συνδέσμους: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/greece/tourism  και https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/greece/work/six_months_or_less.

Σε περίπτωση που η είσοδος στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου απαγορευτεί σε επισκέπτη πολίτη της ΕΕ, τότε την επόμενη φορά που θα θελήσει να επισκεφθεί το Ηνωμένο βασίλειο ο πολίτης αυτός θα πρέπει να προμηθευτεί θεώρηση εισόδου (Standard Visitor Visa).

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτραπεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο σε Έλληνες πολίτες που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο ή το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Έλληνες που επιθυμούν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για φοίτηση (από ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) ή εργασία (από 1.1.2021)

Οι πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να μεταβούν στο ΗΒ για φοίτηση (ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και έπειτα) ή εργασία (π.χ. σε εταιρεία/επιχείρηση στο ΗΒ, πληρωτέα ή μη, για εργασία ως αυτοαπασχολούμενοι, για άμεση παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε κοινό, για προτεινόμενη εργασιακή θέση ή πρακτική άσκηση κλπ) θα μπορούν να το κάνουν μόνο μετά από απόκτηση, πριν την μεταβασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, φοιτητικής, εργασιακής ή άλλης ειδικού σκοπού θεώρησης (visa).

Από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και έπειτα, φοιτητές πολίτες ΕΕ, θα πρέπει να καταβάλουν στα Βρετανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα τα δίδακτρα που προβλέπονται για διεθνείς φοιτητές.

Οι θεωρήσεις εισόδου για το Ηνωμένο Βασίλειο χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες από συνδεδεμένο εξωτερικό πάροχο της Βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα (visa application centre). Σχετικες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από την Βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα ή από τους ακόλουθους συνδέσμους, στα αγγλικά:

Applying for a visa to come to the UK – GOV.UK (www.gov.uk)

https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/greece/work/longer_than_six_months.

Find a visa application centre – GOV.UK (www.gov.uk)

Έλληνες πολίτες μπορούν επίσης για οποιοδήποτε ζήτημα ή διευκρίνιση να επικοινωνήσουν με την Ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο ή με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής διαμονής για Έλληνες πολίτες που έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις 31.12.2020 και είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (EU Settlement Scheme)

H Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ τέθηκε σε ισχύ την 1.2.2020 και προβλέπει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και των μελών οικογενείας τους που ήδη διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή προτίθενται να εγκατασταθούν εκεί μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου του Brexit (31.12.2020) θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα και μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Tα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνεχίσουν να κατοικούν, να φοιτούν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με παρόμοιους όρους με εκείνους που ίσχυαν πριν την αποχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταγραφούν στο βρετανικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των πολιτών της ΕΕ (EU Settlement Scheme). 

Η διαδικασία που ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταγραφή των πολιτών της ΕΕ στην επικράτειά του (ΕU Settlement Scheme / EUSS) προβλέπεται στο άρθρο 18 (1) της Συμφωνίας Αποχώρησης. Το EUSS αποδίδει καθεστώς μονίμου ή προσωρινά διαμένοντος (settled ή pre-settled status) στους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους που διέμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Οι πολίτες της ΕΕ που διέμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις 31.12.2020 μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο EUSS μέχρι και 30.6.2021, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα διαμονής, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής τους κάλυψης, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιωματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως προβλέπονται στη Συμφωνία Αποχώρησης.

Οι φοιτητές, πολίτες ΕΕ, που ξεκίνησαν τα ακαδημαϊκά τους προγράμματα πριν τις 31.12.2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν αποκτήσει καθεστώς διαμονής ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, μέσω του EUSS, θα συνεχίσουν να φοιτούν στα Βρετανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα για Βρετανούς φοιτητές δίδακτρα (όχι τα προβλεπόμενα για διεθνείς φοιτητές δίδακτρα).

Το EUSS  λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 και έχει καταγράψει περίπου 6,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και μέλη οικογενείας τους, μεταξύ των οποίων και 100.000 Έλληνες.

Το EUSS χορηγεί δύο καθεστώτα στους πολίτες της ΕΕ: μόνιμης ή προσωρινής διαμονής. Συγκεκριμένα:

1. Settled status: μόνιμη διαμονή

Πολίτες της ΕΕ που, μέχρι 31.12.2020, έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη διαμονής στο έδαφος του ΗΒ, χωρίς να έχουν απουσιάσει για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των έξι μηνών κατ’ έτος, αποκτούν καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status).

2. Pre-settled status: προσωρινή διαμονή

Πολίτες της ΕΕ που, πριν τις 31.12.2020, κατοικούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από 5 έτη, αποκτούν καθεστώς προσωρινά διαμένοντος (pre-settled status). Όταν οι πολίτες αυτοί συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τουλάχιστον έξι μήνες κατ’ έτος σε διάρκεια πέντε ετών) θα μπορούν να αιτηθούν δωρεάν, μέσω του EUSS, την απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status).

Το καθεστώς προσωρινά διαμένοντος επιτρέπει στον κάτοχό του να παραμείνει δύο συνεχόμενα έτη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να χάσει τα δικαιώματα διαμονής του εκεί. Για να αποκτήσει όμως καθεστώς μονίμου διαμένοντος θα πρέπει να εκπληρώσει την ως άνω προϋπόθεση (τουλάχιστον έξι μήνες κατ’ έτος διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο για πέντε έτη).

Σχετικές πληροφορίες για το EU Settlement Scheme μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης εδώ ( EU Settlement Scheme | UK Visas and Immigration ), η οποία διαθέτει ηλεκτρονική και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που Ελληνες πολίτες αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με το καθεστώς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να απευθυνθούν στην Ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο ή στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Γενικές Ερωταπαντήσεις

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, η απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status) ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος (pre-settled status) επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συνεχίσουν να κατοικούν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και να διατηρήσουν τα δικαιώματα που έχουν ήδη. Τα δύο καθεστώτα επιτρέπουν:

 • συνέχιση της εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (National Health Service/ΝΗS)
 • συνέχιση των σπουδών
 • συνέχιση απολαβής δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (επιδόματα, συντάξεις, αποζημιώσεις κλπ)
 • δυνατότητα ταξιδιών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και πριν από την έξοδο του από την ΕΕ.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους (περιλαμβανομένων τωνσυζύγων, ανηλίκων ή εξαρτώμενων παιδιών και ανιόντων και κατιόντων συγγενών) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για να αποκτήσουν το καθεστώς μονίμου ή προσωρινά διαμένοντος. Οι πολίτες της ΕΕ που είναι ήδη κάτοχοι εγγράφου μονίμου κατοίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να το ανταλλάξουν με το νέο έγγραφο μόνιμης διαμονής δωρεάν.

Η αίτηση των μελών οικογενείας πολιτών της ΕΕ που μπορούν να αποκτήσουν καθεστώς μονίμου διαμένοντος μπορούν να γίνουν από 31 Ιανουαρίου 2020 και έπειτα. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους  θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021 για την απόκτηση του νέου καθεστώτος. Τα πρόσωπα (πχ προστατευόμενα μέλη οικογένειας) που επιθυμούν να επανενωθούν με συγγενή τους πολίτη της ΕΕ που έχει αποκτήσει καθεστώς μονίμου διαμένοντος θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Πόσο κοστίζει η αίτηση;

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Βρετανικών αρχών η αίτηση θα είναι δωρεάν.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά, στο portal του EU Settlement Scheme. Οι Βρετανικές αρχές λειτουργούν και τηλεφωνική γραμμή βοήθειας, ενώ έχει προσδιορισθεί και τρόπος κατάθεσης της αίτησης και σε συγκεκριμένη υπηρεσία για τα πρόσωπα που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα για να καταθέσουν την αίτησή τους.

 • Για Απόδειξη εθνικότητας/ταυτότητας: Εν ισχύ Ελληνική βιομετρική ταυτότητα (οι παλαιού τύπου Ελληνικές ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές) ή διαβατήριο, που θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, είτε να αναρτηθούν ηλεκτρονικά (σαρωμένα) στο portal του EU Settlement Scheme. Για την σάρωση των εγγράφων θα χρειαστεί κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα/συσκευή Android. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης με συσκευή Android, μπορούν τα έγγραφα να αποσταλούν ταχυδρομικά. Μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (jpg) επίσης θα πρέπει να αναρτηθεί στο portal  της ιστοσελίδας του EU Settlement Scheme.
 • Για Απόδειξη μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, για να αποδείξετε την μόνιμη διαμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να καταθέσετε στην αίτηση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει διαμονή). Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών (HomeOffice) θα μπορεί με τον τρόπο αυτό να προχωρήσει στην αυτόματη διαπίστωση των φόρων, εισφορών και επιδομάτων που έχετε καταβάλει ή εισπράξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανικές αρχές θα σας ενημερώσουν αμέσως μετά την λήψη των δικαιολογητικών για τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μπορείτε έτσι να συμπληρώσετε την αίτησή σας αναρτώντας φωτογραφίες ή σαρώσεις των εγγράφων που απαιτούνται.

Μπορεί να χρειασθούν από ένα έως και δέκα έγγραφα που αποδεικνύουν μακροχρόνια διαμονή (συμβόλαιο οικίας, λογαριασμοί, τραπεζικές δηλώσεις/λογαριασμούς, βεβαίωση εργασίας, φορολογική δήλωση, βεβαίωση πανεπιστημιακής ή εκπαιδευτικής φοίτησης, απόδειξη διδάκτρων,  εκκαθαριστικό εισοδήματος κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες και τον κατάλογο των συνοδευτικών δικαιολογητικών πατήστε εδώ

 • Για απόδειξη καθαρού ποινικού μητρώου Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι ενήλικοι πολίτες της ΕΕ πρέπει να δηλώσουν τυχόν ποινικό ιστορικό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα σχετικά στοιχεία θα διαπιστωθούν στις Βρετανικές βάσεις δεδομένων. Έχουν επίσης δηλώσει ότι μόνο σοβαρά ποινικά αδικήματα θα αποτελέσουν αιτία άρνησης απόδοσης καθεστώτος μονίμου διαμένοντος.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, θα μπορείτε να εξακριβώσετε το καθεστώς που σας έχει αποδοθεί ηλεκτρονικά. Μπορείτε να δώσετε πρόσβαση και σε κάποιον τρίτο στις σχετικές πληροφορίες για το καθεστώς που απολαμβάνετε στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν προβλέπεται χορήγηση οποιασδήποτε κάρτας ή άλλου εγγράφου (πχ πιστοποιητικό εγγραφής).

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Αν λοιπόν διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνιμα ή αν αποφασίσετε να εγκατασταθείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση στο EU Settlement Scheme, προκειμένου να κατοχυρώσετε τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνετε σήμερα. Αν στις 31.12.2020 μένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από δύο έτη τότε θα λάβετε καθεστώς προσωρινά διαμένοντος (pre-settled status), το οποίο μετά από την συμπλήρωση πενταετίας (συμπεριλαμβανομένων των ετών που έχετε ήδη διαμείνει εκεί) και εφόσον δεν έχετε λείψει από το Ηνωμένο Βασίλειο για πάνω από έξι μήνες κατ’ έτος, θα μεταβληθεί σε καθεστώς μόνιμα διαμένοντος. Άρα τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια και μπορείτε να συνεχίσετε να διαμένετε, όπως πριν και υπό σχεδόν τους ίδιους όρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, δεν είναι απαραίτητο να απευθύνετε σχετικό αίτημα για πιστοποιητικό έγγραφο άδειας διαμονής.

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ. Επομένως δεν θα χρειάζεται πλέον να καταγραφείτε στα μητρώα των Βρετανικών περιφερειών για να αποδείξετε μόνιμη διαμονή, αλλά στο ΕU Settlement Scheme. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών που θα σας επιτρέψουν να κατοχυρώσετε μόνιμη διαμονή μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του EU Settlement Scheme ή στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, ο μηχανισμός απόδοσης καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status/ EU Settlement Scheme) λειτουργεί σε πιλοτική βάση και έχει αποδώσει σταδιακά και σε μικρό δείγμα πολιτών της ΕΕ το καθεστώς μονίμου διαμένοντος. Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 30 Μαρτίου 2019. Η καινοτομία του συστήματος έγκειται στο ότι οι χρήστες του θα απευθύνουν τον φάκελό τους στις Βρετανικές αρχές αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και το καθεστώς που θα τους δοθεί θα είναι αποκλειστικά ψηφιακό, χωρίς εκτυπωμένα πιστοποιητικά (digital scheme) : οι δικαιούχοι θα μπορούν να συμβουλευτούν το καθεστώς τους ηλεκτρονικά αλλά δεν θα τους δοθεί καμία κάρτα ή εκτυπωμένο έγγραφο πιστοποίησης.

Παρακαλούμε, για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιήσει οι Βρετανικές αρχές, εάν διαθέτετε πιστοποιητικό μονίμου διαμονής (residence permit) θα είναι καλό να το μετατρέψετε στο νέο καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status) πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020, καταθέτοντας σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του EU Settlement Scheme.

Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019, ο/η σύζυγός σας μπορεί να σας ακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τους ίδιους όρους με σήμερα. Από τις 30 Μαρτίου 2019 και μετά δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης:
  Στην περίπτωση αυτή ο/η συζυγός σας μπορεί να σας ακολουθήσει κανονικά μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
 • Χωρίς συμφωνία:
  Στην περίπτωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει μονομερώς το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης. Αυτό θα ισχύει όμως μόνο για τους πολίτες ΕΕ που διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τος 29 Μαρτίου 2019 και υπό τον όρο ότι θα έχουν πριν, λάβει το καθεστώς μονίμου διαμένοντος. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται ενεργά για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ. Επομένως, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν αλλάζει τίποτα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2021 και μετά. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ για τις μελλοντικές τους σχέσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2020.

Βρετανική υπηκοότητα / ιθαγένεια

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι δυνατή η κατοχύρωση διπλής ιθαγένειας, υπό προϋποθέσεις, βάση του Κώδικα Ιθαγένειας. Η διπλή ιθαγένεια θα πρέπει όμως να είναι αποδεκτή και από την Βρετανική πλευρά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου ανήκετε ή να θέσετε σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον τρόπο που μπορείτε να καταχωρίσετε την νέα σας υπηκοότητα στο μητρώο δημοτών. Εφόσον βρίσκεστε εκτός Ελλάδος, το προξενικό γραφείο της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο μπορεί επίσης να σας ενημερώσει σχετικά.

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του διαβατηρίου σας. Οι Βρετανικές αρχές (Υπουργείο Εσωτερικών) έχουν δηλώσει ότι δεν είναι απαραίτητο να αποστείλετε ταχυδρομικά την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και ότι αρκεί σαρωμένο αντίγραφο που θα αναρτήσετε, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά.

Εθνικές ταυτότητες και διαβατήρια

Έλληνες πολίτες που δεν έχουν λάβει καθεστώς διαμένοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο (pre-settled ή settled status) μέσω του EU Settlement Scheme, θα μπορούν να ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με αστυνομική ταυτότητα ή με ισχύον διαβατήριο μέχρι και τις 30.9.2021. Από 1.10.2021 και μετά, θα μπορούν να ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο με ισχύον διαβατήριο.

Έλληνες πολίτες που έχουν λάβει καθεστώς διαμένοντος στο ΗΒ (pre-settled ή settled status) μέσω του Eu Settlement Scheme, θα μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο με την αστυνομική τους ταυτότητα. Οι εθνικές ταυτότητες για όσους έχουν pre-settled ή settled status θα γίνονται δεκτές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι τότε όλες οι εθνικές ταυτότητες (όχι μόνο οι βιομετρικές) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Έλληνες πολίτες δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης (όσους δηλαδή έχουν αποκτήσει status μέσω του  EU Settlement Scheme) αρκεί να έχουν λατινικούς χαρακτήρες και να είναι σε καλή κατάσταση – διαφορετικά μπορεί να μην γίνουν δεκτές.

Μετά από αυτό το διάστημα, θα γίνονται δέκτες μόνο οι εθνικές ταυτότητες που πληρούν βιομετρικά κριτήρια ICAO. Το άρθρο 14 της Συμφωνίας Αποχώρησης είναι η σχετική διάταξη.

Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να απευθυνθούν στο προξενικό γραφείο της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο για πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση της ταυτότητας τους ή την έκδοση του διαβατηρίου τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης για τα ταξιδιωτικά έγγραφα που θα χρειάζεσθε για ταξίδια από και πρός το ΗΒ: Entering the UK: Before you leave for the UK – GOV.UK (www.gov.uk)

Άδειες οδήγησης

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο αντάλλαξαν  επίσημες επιστολές, βάσει των οποίων οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να ανταλλάξουν, εφόσον το επιθυμούν, το ελληνικό  δίπλωμα οδήγησής τους με Βρετανικό, χωρίς επαναληπτικές εξετάσεις. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους Βρετανούς υπηκόους που διαμένουν στην Ελλάδα.

Nαι θα μπορείτε. Αν είστε Βρετανός υπήκοος ή Ελληνας πολίτης και έρχεστε για τουριστικούς λόγους μπορείτε να βασιστείτε στις Συμβάσεις της Γενεύης (1949) και της Βιέννης (1968) για την Οδική Κυκλοφορία και να οδηγείτε στην Ελλάδα με την βρετανική άδεια οδηγησής σας, χωρίς να χρειάζεστε διεθνή άδεια οδήγησης.

Αν είστε Βρετανός πολίτης και έρχεστε για διαμονή στην Ελλάδα θα μπορείτε να ανταλλάξετε την βρετανική σας άδεια οδήγησης με ελληνική, χωρίς επαναληπτικές εξετάσεις.

Κοινωνική ασφάλιση

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τις πρόνοιές της, θα συνεχίσετε να αντιμετωπίζεστε ως ισότιμος με τους Βρετανούς πολίτες αποδέκτης δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και θα μπορείτε να λαμβάνετε τα ίδια οφέλη υπό τους ίδιους όρους με σήμερα. Θα πρέπει όμως για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα αυτά να καταγραφείτε στο ΕU Settlement Scheme.

Κοινωνικές παροχές

H Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Αποχώρησης, από την στιγμή που θα καταγραφείτε στο EU Settlement Scheme, θα συνεχίσετε, από 1.1.2021, να επωφελείσθε από την αρχή της ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους Βρετανούς πολίτες και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε κανονικά τις ίδιες κοινωνικές παροχές με τους Βρετανούς και υπό τους ίδιους όρους, εφόσον δεν αλλάξουν και για τους Βρετανούς πολίτες.

 • Οι κοινωνικές παροχές (ασθενείας, μητρότητας και πατρότητας, θανάτου, συντάξεων, επιδομάτων εργατικών ατυχημάτων κλπ), θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 883/2004/ΕΚ και στον Κανονισμό 987/2009/ΕΚ. Οι κοινωνικές αυτές παροχές θα σέβονται τις τρείς βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της εξομοίωσης των δικαιωμάτων και του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης μισθωτής δραστηριότητας κλπ.

 

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει από 1.2.2020 τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τις πρόνοιές της, για όσους πολίτες της ΕΕ εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και τις 31.12.2020, οι περίοδοι ασφάλισης τους στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της σύνταξής τους στο κράτος-μέλος προέλευσής τους (για τους Έλληνες στην Ελλάδα), σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Δεν έχει ακόμη αποφασισθεί τι θα εφαρμοστεί για τους πολίτες από την 1 Ιανουαρίου 2021 και έπειτα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις νέες διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2020 κα θα καθορίσουν τις μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ.

Σπουδές

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ. Επομένως, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε μέχρι 31.12.2020 να καταθέσετε αίτηση στο EU Settlement Schemeπροκειμένου να λάβετε καθεστώς προσωρινά διαμένοντος και να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ, είτε είστε φοιτητής, είτε αναζητάτε εργασία, είτε είστε εργαζόμενος. Έπειτα από 5 συνεχόμενα έτη διαμονής θα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε καθεστώς μονίμου διαμένοντος, σύμφωνα με την Βρετανική νομοθεσία.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι Βρετανικές αρχές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν θα αλλάξει τίποτα για τους φοιτητές/πολίτες της ΕΕ.

Aπό το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 όμως, οι πολίτες της ΕΕ θα πάψουν να απολαμβάνουν το ίδιο ύψος διδάκτρων στα Βρετανικά πανεπιστήμια με τους Βρετανούς φοιτητές (home fees) και θα πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα ίδια με τους πολίτες τρίτων χωρών (international fees). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι φοιτητές από κράτη-μέλη της ΕΕ δεν θα μπορούν να ωφεληθούν από φοιτητικά δάνεια που παρέχει το ΗΒ.

Πέραν αυτού, το ΗΒ αποχωρεί και από το πράγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, το οποίο θα αντικατασταθεί από το πρόγραμμα Τuring (που θα απευθύνεται καταρχάς στους Βρετανούς φοιτητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού).

Ωστόσο, η Συμφωνία Αποχώρησης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020, δίνει την δυνατότητα, μέσω του EU Settlement Scheme, σε φοιτητές και πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται στο ΗΒ πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), να αποκτήσουν καθεστώς προσωρινά διαμένοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που θα επιτρέψει στους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με δίδακτρα ίδια με των Βρετανών φοιτητών και να αναζητήσουν εργασία χωρίς προβλήματα μετά την ημερομηνία αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students#what-all-eu-students-already-studying-in-the-uk-should-do-to-continue-living-in-the-uk

.