Η Ελλάδα προετοιμάζεται για Συμφωνία

Η προετοιμασία της Ελληνικής κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης για το ΒREXIT ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 με τη σύσταση μη αμειβόμενης Ειδικής Συντονιστικής Διϋπουργικής Επιτροπής για την μελέτη των επιπτώσεων του BREXIT στην Ελλάδα.

Ελληνική κυβέρνηση και BREXIT

O Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και οι συναρμόδιοι Υπουργοί παρακολουθούν πολύ στενά τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που αφορούν στο BREXIT, ένα κομβικό ζήτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γεωπολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και στον κόσμο.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άρθρου 50 και Ελληνική κυβέρνηση συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των συνολικών διαπραγματευτικών θέσεων της ΕΕ έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου, με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης με τις κυβερνήσεις των υπολοίπων 27 κρατών-μελών της Ένωσης, αλλά και σεβασμού των αποφάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για την συνολική και συντονισμένη προετοιμασία των Ελληνικών θέσεων που περιλαμβάνονται στους διαπραγματευτικούς στόχους της ΕΕ, συστήθηκε, τον Ιούνιο του 2016, με υπουργική απόφαση, μη αμειβόμενη Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή για το BREXIT.

Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή

Η Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει σε σύνθεση Υπουργών, Γενικών Γραμματέων ή τεχνικών εμπειρογνωμόνων (σημείων επαφής συναρμοδίων υπουργείων ή φορέων).

Σε υπουργικό επίπεδο η Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει όταν κριθεί απαραίτητο, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος συμμετέχει και στα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων του Άρθρου 50. Η Διϋπουργική Επιτροπή σε σύνθεση Υπουργών δίνει τις απαραίτητες στρατηγικές κατευθύνσεις για την στάση που θα τηρήσει η Ελλάδα έναντι του BREXIT.

Σε σύνθεση Γενικών Γραμματέων συναρμοδίων Υπουργείων, η Διϋπουργική Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτά διαστήματα, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και εκπόνησε, τον Μάρτιο του 2017, προκαταρκτική μελέτη επιπτώσεων του ΒREXIT στην Ελλάδα.

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ

Σε σύνθεση εμπειρογνωμόνων/σημείων επαφής Υπουργείων και φορέων, η Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει σε πολύ τακτική βάση, ως ολομέλεια ή τομεακά, υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την συνεχή, στενή παρακολούθηση των τεχνικών διαπραγματεύσεων για το BREXIT και την διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων που πρέπει να υποστηριχθούν στις σχετικές ομάδες εργασίας του Άρθρου 50 στο Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Μέχρι και τον Νοέμβριο του 2018, η Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή, μαζί με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, προετοίμασαν με επιτυχία όλες τις επιμέρους θέσεις της Ελλάδας που συμπεριελήφθησαν στην κοινή διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν για την Συμφωνία Αποχώρησης.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για αποχώρηση χωρίς συμφωνία

Τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων των 27 κρατών-μελών για την περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις μίας αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Τα εθνικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης καλούνται να αντιμετωπίσουν τις πιο άμεσες και σοβαρές συνέπειες μίας αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ή να ακυρώσουν τα μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού που θα ληφθούν από την ΕΕ : τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να παρέμβουν σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ.

Η υιοθέτηση των όποιων εθνικών μέτρων των 27 κρατών-μελών θα αποτελέσει αντικείμενο στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης θα είναι προσωρινής διάρκειας και θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για να εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την συνέχιση της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέχρις ότου βρεθούν μονιμότερες λύσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μονομερή εθνικά ή κοινοτικά μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει αντίστοιχα μέτρα που θα βασίζονται στην αμοιβαιότητα.

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης

Η Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό ενός συνολικού Σχεδίου Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που θα εφαρμοστεί σε περίπτωση μη συμφωνίας. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες, τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα, κοστολόγηση εκτάκτων αναγκών, πρόβλεψη ενδεχόμενης ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού και τυχόν άλλα επιχειρησιακά μέτρα προσωρινής ή μονιμότερης φύσεως, που θα χρειαστεί να ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης περιλαμβάνει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τα δικαιώματα των πολιτών και την εξέταση άλλων νομοθετικών πρωτοβουλιών που ενδέχεται να χρειασθούν, την λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων για επιμέρους τομείς της οικονομίας που μπορεί να επηρεαστούν, τον προγραμματισμό ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού σε σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, την χρηματοδότηση ενδεχόμενων αναγκών, την ενημέρωση φορέων πολιτών και επιχειρήσεων και την λήψη διοικητικών ή επιχειρησιακών μέτρων σε τομείς όπως τουρισμός, απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια, τελωνειακές διαδικασίες κ.ά.

Ενημέρωση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων

Οι Ελληνικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης για όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς) που στοχεύει στην ανάγκη εντατικοποίησης της προετοιμασίας τους για όλα τα πιθανά σενάρια, περιλαμβανομένου του σεναρίου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία (“no deal BREXIT”). Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ έχει διοργανώσει ημερίδες, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σχετικά με την προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων για ένα “no deal Brexit”.

Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς και οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει να ευαισθητοποιούν τους κοινωνικούς, επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς εταίρους, στοχεύοντας στην κινητοποίησή τους προς αντιμετώπιση των συνεπειών αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνικής κυβέρνησης, σε περίπτωση άτακτου BREXIT, είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν εξάγουν σε χώρες εκτός ΕΕ και η εξοικείωση τους με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών σε τρίτες χώρες. Οι πρώτες εξειδικευμένες ενημερώσεις για τις επιχειρήσεις έχουν ήδη προγραμματισθεί (δείτε παρακάτω) και, αναλόγως των πολιτικών εξελίξεων, αν δηλαδή οι πιθανότητες αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία αυξηθούν, θα πολλαπλασιαστούν και θα εντατικοποιηθούν.

Χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων για τις επιχειρήσεις
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν τις επιχειρήσεις
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ