Προετοιμασία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για το τέλος της μεταβατικής περιόδου (2020)

Ακόμη και μετά την επί της αρχής Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΗΒ-ΕΕ (Trade and Cooperation Agreement, TCA) της 24ης Δεκεμβρίου, από 1η Ιανουαρίου 2021 θα επέλθουν μεγάλες αλλαγές στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς το ΗΒ θα βγει από την Ενιαία Αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους τομείς του εμπορίου, των οδικών μεταφορών, των τελωνειακών διαδικασιών και των συνοριακών ελέγχων, προσώπων και εμπορευμάτων, καθώς και σε ζητήματα φορολογικά, υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά, κτηνιατρικά κλπ.

Παρόλο που οι εθνικές προετοιμασίες εξαρτώνται και είναι άρρηκτα δεμένες με τις προετοιμασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με εντατικούς ρυθμούς, για να μετριάσει τις άμεσες συνέπειες της αποχώρησης του ΗΒ από την Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή Ένωση της ΕΕ, είτε επιτυγχανόταν συμφωνία τελικά είτε όχι. Ειδικότερα, στόχος της ελληνικής κυβέρνησης ήταν:

  • να είναι έτοιμα τα εθνικά νομοθετικά και διοικητικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης που θα μπορούσαν να τεθούν άμεσα σε ισχύ, εφόσον δεν επιτυγχανόταν τελικά συμφωνία
  • να εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως όσες πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης τεθούν σε ισχύ την 1.1.2021 και
  • να ενημερωθούν επαρκώς πολίτες και επιχειρήσεις για τις αλλαγές που θα προκύψουν στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, με ή χωρίς συμφωνία.

Οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης κινήθηκαν σε τρεις άξονες: νομοθετικό, διοικητικό και ενημέρωσης ενδιαφερομένων πολιτών και επιχειρήσεων

1. Ο Νόμος 4652/2020 για το Brexit κατατέθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και υιοθετήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2020. Ρύθμισε τα βασικά θέματα εθνικής αρμοδιότητας που προκύπτουν από την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης (δικαιώματα πολιτών, θέματα διαχωρισμού). Επιπλέον, προβλέπει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, για να αντιμετωπισθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στις εμπορικές και τελωνειακές διαδικασίες στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Περιλαμβάνει τέλος πρόνοιες για την περίπτωση μη συμφωνίας αποχώρησης (σενάριο no deal) στον χρηματοπιστωτικό, τουριστικό, ασφαλιστικό και μεταφορικό τομέα.

2. Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου (N. 4652/2020), υιοθετήθηκε, στις 19 Οκτωβρίου 2020, ΚΥΑ και ερμηνευτικές εγκύκλιοι των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης για τα δικαιώματα διαμονής των Βρετανών δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα και μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

3. Ταυτόχρονα εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για θέματα συντονισμού κοινωνικής ασφάλισης, που στηρίζεται απευθείας στα σχετικά άρθρα της Συμφωνίας Αποχώρησης.

4. Στο τελευταίο νομοσχέδιο του 2020 που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας και ψηφίσθηκε 21/12/2020 (για τον COVID19), προβλέφθηκαν και οι ακόλουθες τροπολογίες :

–   δυνατότητα υιοθέτησης ξεχωριστών ΚΥΑ (Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Υγείας και Εργασίας) για την συνέχιση του συντονισμού κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και

–   τροπολογία που θα επέτρεπε την αδιάλειπτη συνέχιση παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέχρι 31.12.2021, σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνετο εμπορική συμφωνία (σενάριο no deal).

5. Επιπλέον είναι έτοιμη  ΚΥΑ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (και σχετική ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ) ώστε να ρυθμισθεί εθνικά η ανταλλαγή αδειών οδήγησης, χωρίς επανεξέταση προσόντων, των Βρετανών υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και των Ελλήνων υπηκόων που διαμένουν στο ΗΒ.

6. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναμένεται να υιοθετήσει άμεσα τροπολογία που διατηρεί στο ελληνικό νηολόγιο πλοία βρετανικών συμφερόντων μέχρι το 2024 με δυνατότητα παράτασης, προκειμένου να έχουν τον χρόνο να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για να παραμείνουν στο ελληνικό νηολόγιο.

7. Τέλος, με ΚΥΑ του Υπουργείου Εξωτερικών και των συναρμοδίων Υπουργείων, θα συσταθούν άμεσα δύο διυπουργικές Ομάδες Παρακολούθησης Έργου, που θα επιλύουν ανακύπτοντα προβλήματα για τα δικαιώματα πολιτών και για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και γεωγραφικών ενδείξεων και την προστασία τους στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, προς εφαρμογή των σχετικών προνοιών της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Για την καλύτερη ενημέρωση και ετοιμότητα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ως προς το τι θα ισχύσει στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, το Υπουργείο Εξωτερικών εντατικοποίησε από τον Ιούνιο 2020 τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, μέσω συντονιστικών τηλεδιασκέψεων. Στόχος ήταν να διαπιστώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το επίπεδο προετοιμασίας των υπουργείων, να εξετάζονται πιθανά προβλήματα σε κάθε τομέα ξεχωριστά και να λαμβάνονται αποφάσεις για τα απαιτούμενα νομοθετικά, διοικητικά, τεχνικά, οργανωτικά και ενημερωτικά μέτρα.

Οι τηλεδιασκέψεις αυτές έγιναν μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2020, αρχικά μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτη, που είχε ρόλο επικεφαλής συντονιστή ως αρμόδιος υπουργός  για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και το Brexit, και των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων. Στη συνέχεια, ακολούθησε σειρά 13 θεματικών τηλεδιασκέψεων της διυπουργικής επιτροπής Brexit σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Παράλληλα, πλήθος τηλεδιασκέψεων και συναντήσεων έλαβαν χώρα μεταξύ αφενός των ελληνικών υπηρεσιών και αφετέρου των βρετανικών και ευρωπαϊκών οργανισμών, ώστε τα στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να λύσουν απορίες και να παρακολουθήσουν βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη εφαρμογή των συμβατικών και διοικητικών υποχρεώσεων της χώρας.

Έτσι, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, υπό τον συντονισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτη:

– δύο (2) τηλεδιασκέψεις με Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων.
– μία (1) τηλεδιάσκεψη ολομέλειας διυπουργικής επιτροπής για το Brexit
– δεκατρείς (13) θεματικές τηλεδιασκέψεις της διυπουργικής επιτροπής Brexit
– μία (1) τηλεδιάσκεψη της διυπουργικής Επιτροπής με τους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία των κρατών-μελών ενόψει του τέλους της μεταβατικής περιόδου,
– ένα (1) e-workshop της διυπουργικής επιτροπής Brexit με την Βρετανική πλευρά για τα δικαιώματα των πολιτών.
– τέσσερεις (4) τηλεδιασκέψεις της Ομάδας Εργασίας FREEMO (Βρυξέλλες)
– έξι (6) συναντήσεις/τηλεδιασκέψεις των Ειδικών Επιτροπών της Συμφωνίας Αποχώρησης
– δύο (2) συναντήσεις/τηλεδιασκέψεις της Διοικητικής Επιτροπής της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
– δύο (2) τηλεδιασκέψεις της βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με την ελληνική ΥΠΑ.

Ενδεικτικά, μεταξύ των θεμάτων που εξετάσθηκαν:

· τα δικαιώματα Βρετανών υπηκόων στην Ελλάδα και Ελλήνων στο ΗΒ
· οι τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου
· οι αλλαγές στις αεροπορικές, οδικές (εμπορευματικές και επιβατικές), σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές
· οι επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα
· οι επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα
· οι επιπτώσεις στην πνευματική ιδιοκτησία και τις γεωγραφικές ενδείξεις
· η διαχείριση των εμπορευματικών ροών από και προς το ΗΒ
· η μελλοντική αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε περίπτωση μη συμφωνίας (no deal)
· τα θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού,
· τα θέματα ψηφιακής πολιτικής
· τα θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και κλίματος, κλπ.

Για την προετοιμασία των Ελλήνων πολιτών και των ελληνικών επιχειρήσεων ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, το Υπουργείο Εξωτερικών:

·  Συνδιοργάνωσε, το 2019,  με την Κεντρική Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων Ελλάδος, το ΕΒΕΑ και το ΕΒΕΘ, τρεις ημερίδες για την προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων για το no deal σενάριο, με τη συμμετοχή της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως της Ευρ. Επιτροπής κας Gauer, του ΑΝΥΠΕΞ κ. Βαρβιτσιώτη και του ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη.
· Διοργάνωσε, το 2020, τρία e-webinars, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές και συνοριακές αρχές του ΗΒ, για την παρουσίαση του νέου τελωνειακού μοντέλου του ΗΒ που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1.1.2021.
· Δημιούργησε την ιστοσελίδα Brexit.gov.gr, την οποία ανανεώνει συνεχώς με  πληροφορίες για το Brexit και μέσω της οποίας απαντά σε ερωτήματα πολιτών (Βρετανών και Ελλήνων) και επιχειρήσεων.
· Αναρτά επίσης συχνά στον ιστότοπο Agora πληροφόρηση για τις επιχειρήσεις, μέσω του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου. Επιμέρους θεματικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες άλλων υπουργείων και φορέων (YΠΡΟΠΟ, Μετανάστευσης, Μεταφορών, ΑΑΔΕ, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενικό Χημείο Κράτους κλπ), με το banner του Brexit.gov.gr.
· Εντός Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 θα τρέξει και ψηφιακή ενημερωτική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους Βρετανούς πολίτες στην Ελλάδα.
· Εντός του Ιανουαρίου 2021, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί e-conference ή ψηφιακή ενημερωτική καμπάνια προς ενημέρωση των επιχειρήσεων για το τι θα ισχύσει τελικώς στις τελωνειακές και λοιπές διαδικασίες, βάσει της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας ΗΒ-ΕΕ.
· Για τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου 2021, θα λειτουργήσει helpline στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων.

 

Η επί της αρχής συμφωνία ΕΕ-ΗΒ που υπεγράφη στις 24 Δεκεμβρίου έχει χαιρετιστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας δυνατής εταιρικής σχέσης και, όπως δήλωσε μετά την ανακοίνωσή της, τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτης, όσο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αυτή η Ευρώπη προχωράει μπροστά, καθώς πρόκειται για μία ιστορική εμπορική συμφωνία και θα αποτελέσει την βάση για μία αμοιβαίως επωφελή συνεργασία των δύο πλευρών στο μέλλον. Αντιθέτως, ένα no deal, θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για το εμπόριο, την οικονομία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, αποβλέποντας στην ενίσχυση της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στη μετα-Brexit εποχή, συνεχίζει τις διμερείς διαβουλεύσεις της με τη βρετανική πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν  προχωρήσει πρωτοβουλίες, όπως το Σχέδιο Δράσης για την μετανάστευση και σχέδιο δράσης για την άμυνα, ενώ αξιολογείται η δυνατότητα αναθεώρησης (α) της μορφωτικής και πολιτιστικής συμφωνίας Ελλάδας-ΗΒ του 1953, (β) της συμφωνίας Ελλάδας-ΗΒ για τον τομέα της ναυτιλίας και (γ) της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας.

Προετοιμασία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (2016-2019)

Η προετοιμασία της Ελληνικής κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, με τη σύσταση μη αμειβόμενης Ειδικής Συντονιστικής Διϋπουργικής Επιτροπής για την μελέτη των επιπτώσεων του BREXIT στην Ελλάδα.

Ελληνική κυβέρνηση και BREXIT

O Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και οι συναρμόδιοι Υπουργοί παρακολούθησαν πολύ στενά τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που αφορούσαν στο BREXIT, ένα κομβικό ζήτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γεωπολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και στον κόσμο.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ελληνική κυβέρνηση συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των συνολικών διαπραγματευτικών θέσεων της ΕΕ έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου, με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης με τις κυβερνήσεις των υπολοίπων 27 κρατών-μελών της Ένωσης, αλλά και σεβασμού των αποφάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για την συνολική και συντονισμένη προετοιμασία των Ελληνικών θέσεων που περιλαμβάνονται στους διαπραγματευτικούς στόχους της ΕΕ, συστήθηκε, τον Ιούνιο του 2016, με υπουργική απόφαση, μη αμειβόμενη Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή για το BREXIT.

Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή

Η Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει σε σύνθεση Υπουργών, Γενικών Γραμματέων ή τεχνικών εμπειρογνωμόνων (σημείων επαφής συναρμοδίων υπουργείων ή φορέων).

Σε υπουργικό επίπεδο η Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει όταν κριθεί απαραίτητο, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος συμμετέχει και στα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων. Η Διϋπουργική Επιτροπή σε σύνθεση Υπουργών δίνει τις απαραίτητες στρατηγικές κατευθύνσεις για την στάση που θα τηρήσει η Ελλάδα έναντι του BREXIT.

Σε σύνθεση Γενικών Γραμματέων συναρμοδίων Υπουργείων, η Διϋπουργική Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτά διαστήματα, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και εκπόνησε, τον Μάρτιο του 2017, προκαταρκτική μελέτη επιπτώσεων του ΒREXIT στην Ελλάδα.

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ

Σε σύνθεση εμπειρογνωμόνων/σημείων επαφής Υπουργείων και φορέων, η Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει σε πολύ τακτική βάση, ως ολομέλεια ή τομεακά, υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την συνεχή, στενή παρακολούθηση των τεχνικών διαπραγματεύσεων για το BREXIT και την διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων που πρέπει να υποστηριχθούν στις σχετικές Ομάδες Εργασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο στο Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Η Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή, μαζί με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, προετοίμασαν με επιτυχία όλες τις επιμέρους θέσεις της Ελλάδας που συμπεριελήφθησαν στην κοινή διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν τόσο για την Συμφωνία Αποχώρησης, όσο και για την Συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Προετοιμασία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την περίπτωση μη συμφωνίας (2019 και 2020)

Από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2019, η Ελλάδα εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο, συνολικό και ενιαίο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης /  Ετοιμότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε η ειδική ιστοσελίδα για το Βrexit, υιοθετήθηκε τροπολογία για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης σε πολίτες, ελληνικές επιχειρήσεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και διενεργήθηκε εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις του ενδεχόμενου αυτού στις καθημερινές τους συναλλαγές και εργασίες.       

Όπως και στην περίπτωση των μέτρων ετοιμότητας για το σενάριο εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, η υιοθέτηση  εθνικών μέτρων των 27 κρατών-μελών για το σενάριο λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς Συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας αποτέλεσε αντικείμενο στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης  που αποφασίσθηκαν και σε αυτή την περίπτωση ήταν προσωρινής διάρκειας και απολύτως απαραίτητα για να εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την συνέχιση της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέχρις ότου βρεθούν μονιμότερες λύσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης και εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες (2019)

Η Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή ολοκλήρωσε to 2019 τον σχεδιασμό ενός συνολικού Σχεδίου Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης. Το Σχέδιο Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης περιελάμβανε νομοθετικές πρωτοβουλίες, τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα, κοστολόγηση εκτάκτων αναγκών, πρόβλεψη ενδεχόμενης ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού και τυχόν άλλα επιχειρησιακά μέτρα προσωρινής ή μονιμότερης φύσεως, που θα λαμβάνονταν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία αποχώρησης.

Ο σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης συμπεριέλαβε επίσης την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τα δικαιώματα των πολιτών και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, την λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων για επιμέρους τομείς της οικονομίας, τον προγραμματισμό ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού σε σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, την χρηματοδότηση ενδεχόμενων αναγκών, την ενημέρωση φορέων πολιτών και επιχειρήσεων και την λήψη διοικητικών ή επιχειρησιακών μέτρων σε τομείς όπως τουρισμός, απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια, τελωνειακές διαδικασίες κ.ά.

Παρόλο που η Συμφωνία Αποχώρησης τέθηκε σε ισχύ, το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης επανενεργοποιήθηκε και για την περίπτωση λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.  

Ενημέρωση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων (2019-2020)

Οι Ελληνικές αρχές οργάνωσαν εκστρατεία ενημέρωσης για όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς) με στόχο την ευαισθητοποίησή τους ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως για όλα τα πιθανά σενάρια, περιλαμβανομένου του σεναρίου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία (“no deal BREXIT”).

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε, σε συνεργασία με επαγγελματικους και επιχειρηματικούς φορείς, ημερίδες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για την προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Brexit, με συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Εξωτερικών, ενημερώνει τακτικά και εμπεριστατωμένα τους επικεφαλής και τα μέλη ενδιαφερομένων φορέων και επιχειρήσεων σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο και θα συνεχίσει τις ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις για πολίτες και επιχειρήσεις μέχρι και το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και υπηρεσίες όλων των συναρμοδίων υπουργείων συνεχίζουν επίσης να ευαισθητοποιούν τακτικά τους κοινωνικούς, επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς εταίρους, στοχεύοντας στην κινητοποίησή τους προς αντιμετώπιση των συνεπειών του Brexit.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η συνεχής ενημέρωση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν εξάγουν σε χώρες εκτός ΕΕ και η εξοικείωση τους με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών σε τρίτες χώρες. 

Δικαιώματαπολιτών