Από 1 Ιανουαρίου 2021, οι οδηγοί-μεταφορείς της ΕΕ που κατευθύνονται από και προς το ΗΒ ακολουθούν νέες διαδικασίες μεταφορών, αποστολών και διαμετακόμισης και επιπρόσθετες διατυπώσεις τόσο στους συνοριακούς σταθμούς εντός ΕΕ όσο και εντός ΗΒ.

Ηνωμένο Βασίλειο

 Το ΗΒ δημοσιοποίησε το Borders Operating Model που περιγράφει την νέα τελωνειακή διαδικασία που θα ακολουθηθεί στα βρετανικά σύνορα, από 1.1.2021 μέχρι 30.6.2021, για εμπορεύματα και οδικές εμπορευματικές μεταφορές από την ΕΕ στο ΗΒ και αντίστροφα.

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ευρεθούν, στα ελληνικά, στο portal Agora του ΥΠΕΞ όπου έχουν αναρτηθεί από το Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου, στον σύνδεσμο Εισαγωγές στη ΜΒ 4 gb.pdf , καθώς και στον σύνδεσμο Οδικές εμπορευματικές μεταφορές gb.pdf (mfa.gr).

Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία

Ταυτόχρονα, αντίστοιχες προετοιμασίες για «έξυπνο σύνορο» και γρήγορη τελωνειακή διαδικασία, με εκ των προτέρων αποστολή στις τελωνειακές αρχές, τελωνειακών δηλώσεων ή διασαφήσεων, έχει ανακοινώσει η Γαλλία για την σήραγγα της Μάγχης, όπου τα φορτηγά μεταφορών μπορούν να μετακινηθούν είτε μέσω σιδηροδρομικής γραμμής στο Folkstone του ΗΒ , είτε να αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Calais ή άλλα λιμάνια της Μάγχης.

Αντίστοιχα μέτρα για διευκόλυνση των εμπορευματικών μεταφορών έχουν λάβει:

Ειδικότερα για τη Γαλλία…

Γαλλία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δώσει οι γαλλικές Αρχές για τη διαμετακόμιση αγαθών και τις συνοριακές διατυπώσεις  μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 στα σύνορα Γαλλίας-ΗΒ (Calais, Eurotunnel, συνολικά οκτώ λιμάνια Μάγχης), ισχύουν οι εξής δύο εναλλακτικές διαδικασίες:

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΝΟΡΟ – SMART BORDER

Αποδεικτικά έγγραφα μεταφοράς

Απόδειξη ότι η κίνηση των εμπορευμάτων ξεκίνησε πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου μπορεί να παρασχεθεί με τη μορφή εγγράφου μεταφοράς ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου το οποίο δείχνει την ημερομηνία έναρξης της κίνησης που καλύπτει τη διέλευση των συνόρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο μεταφορέας παρέλαβε τα εμπορεύματα για μεταφορά. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι η ημερομηνία κατά την οποία τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από μεσάζοντα (freight forwarder), που αναλαμβάνει την ευθύνη για τα εμπορεύματα και, στη συνέχεια, αναθέτει τη μεταφορά σε μεταφορική εταιρεία/οδικό μεταφορέα (carrier). Σε αυτήν την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας (εισαγωγείς-εξαγωγείς) ενδέχεται να μην έχει τον έλεγχο των εμπορευμάτων την στιγμή που πραγματοποιείται η μεταφορά. Ωστόσο, εάν θέλει να επωφεληθεί από τις διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων του, θα πρέπει να προμηθεύσει τον μεσάζοντα, την μεταφορική εταιρεία ή τον οδικό μεταφορέα που χρησιμοποιεί με κάποιο αποδεικτικό έγγραφο.

Έγγραφο Διαμετακόμισης CMR

Ένα από τα αποδεκτά αποδεικτικά έγγραφα που δέχεται η Γαλλία είναι το έγγραφο διαμετακόμισης CMR (ΣΕΔ, ΣΕΔΑ, CMR consignment note) και ζητά από τους οδικούς μεταφορείς των κρατών-μελών που θα διέλθουν από τα σύνορα Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου (τοποθεσίες ακτής Μάγχης όπου θα αναπτυχθεί το «έξυπνο σύνορο») να παρουσιάσουν κατά τον τελωνειακό έλεγχο το έγγραφο CMR, πριν απαντήσουν σε ερωτήσεις του τελωνειακού πράκτορα για τα έγγραφα που θα βρίσκονται σε «συνολικό πακέτο εγγράφων για αντιστοίχιση» /pairing synopsis / logistics package (βλ κατωτέρω), ώστε να επαληθευτεί εύκολα η ημερομηνία αναχώρησης.

Οι μεταφορείς θα πρέπει:

(α) να γνωρίζουν τον αριθμό ΕΟRI και του εξαγωγέα και του εισαγωγέα,

(β) να προσκομίσουν τα επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγής/εισαγωγής, στα απαραίτητα φωτοαντίγραφα που απαιτούνται, συνήθως τρία ή τέσσερα φωτοαντίγραφα (π.χ. συνοπτική ή άλλη τελωνειακή διασάφηση εισόδου/εξόδου κλπ),

(γ) να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για μεταφερόμενα εμπορεύματα που υπόκεινται σε κτηνιατρικό, υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό έλεγχο (SPS).

Smart Border – Συνολικό πακέτο εγγράφων για αντιστοίχιση

Στο πλαίσιο της διαδικασίας «έξυπνου συνόρου/smart border» για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, από 1.1.2021 η Γαλλία δέχεται το πακέτο των αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων εξαγωγής/εισαγωγής και πιστοποιητικών (συνολικό πακέτο εγγράφων για αντιστοίχιση), εκ των προτέρων, ηλεκτρονικά. H ηλεκτρονική καταχώρηση θα γίνεται στο υπάρχον τελωνειακό σύστημα της ΕΕ, Delta T/ΝCTS για διαμετακόμιση και Delta G για προωθημένες δηλώσεις εισαγωγής (advanced import declarations). Για να γίνει αυτό, ο οικονομικός φορέας (ή ο μεσάζοντας) θα πρέπει, ιδανικά, να συνεργασθεί με έναν τελωνειακό πράκτορα και να συγκεντρώσει και να καταθέσει στο σύστημα Delta, υπό έναν κοινό κωδικό (barcode), όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (συνολικό πακέτο εγγράφων για αντιστοίχιση) ώστε ο έλεγχος στα σύνορα να γίνει γρήγορα.

Αν τα συνοδευτικά έγγραφα είναι πολλά και περιλαμβάνουν δελτία TIR/ATA, πιστοποιητικά SPS ή πιστοποιητικά για αλιευτικά προϊόντα, τότε καλό είναι να χωρισθούν σε δύο ή περισσότερα barcodes, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση ελέγχου για το σύνολο των εγγράφων. Τα δελτία TIR/ATA, τα πιστοποιητικά SPS και τα πιστοποιητικά για αλιευτικά προϊόντα υπόκεινται υποχρεωτικά σε ελέγχους.

Έγγραφα που πρέπει να φέρει μαζί του ο μεταφορέας

Ταυτόχρονα, o οικονομικός φορέας ή ο μεσάζοντας θα πρέπει να προμηθεύσει τον μεταφορέα: (α) με αντίγραφα του συνοπτικού πακέτου εγγράφων και (β) με τα στοιχεία του  φορέα/τελωνειακού πράκτορα που κατέθεσε τα έγγραφα στο σύστημα.

Διασχίζοντας τα σύνορα

Στα σύνορα, ο μεταφορέας:

  • θα περάσει από συνοριακό, διαβατηριακό και μεταναστευτικό έλεγχο των γαλλικών αστυνομικών αρχών
  • θα δείξει το έγγραφο CMR
  • θα δείξει το συνοπτικό πακέτο εγγράφων που θα σκαναρισθούν μαζί με τις πινακίδες και θα απαντήσει σε ερωτήσεις αντιστοίχισης
  • θα κατευθυνθεί στην πράσινη ή στην πορτοκαλί (για περαιτέρω έλεγχο SIVEP) γραμμή κυκλοφορίας
  • θα περάσει από συνοριακό έλεγχο των βρετανικών αστυνομικών αρχών
  • θα επιβιβασθεί στο Eurostar (σιδηροδρομική γραμμή για φορτηγά) ή σε φέρυ και κατά την διάρκεια του ταξιδιού θα ειδοποιηθεί από μεγάλες οθόνες (μέσα στο φέρυ ή στο Eurostar) ή με sms στο κινητό του, για το που θα κατευθυνθεί μόλις αποβιβαστεί (πράσινη ή πορτοκαλί γραμμή κυκλοφορίας). Κατά την αποβίβασή του καλό είναι να τον περιμένει ο εμπορικός αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας για να βοηθήσει για τυχόν διατυπώσεις.

Επιστροφή από το ΗΒ

Κατά την επιστροφή του από το ΗΒ στην ΕΕ, ο μεταφορέας, θα περάσει περίπου την ίδια διαδικασία, απλώς κατά την διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής του μεταφορέα, ο οικονομικός φορέας του ΗΒ που κατέθεσε τις τελωνειακές δηλώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων προς την ΕΕ, θα πρέπει να επιβεβαιώσει στο γαλλικό τελωνείο εισόδου, πριν από την αποβίβαση του μεταφορέα από το πλοίο, την αυθεντικότητα της δήλωσης εξαγωγής. Αν δεν έχει φορτίο δεν θα υποστεί ελέγχους.

smart border Calais

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

Εναλλακτικά του έξυπνου συνόρου, οι οικονομικοί φορείς (εισαγωγείς-εξαγωγείς) και οι μεταφορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την διαδικασία κοινής διαμετακόμισης για εισαγωγές και για εξαγωγές (βλ. Σύμβαση για την Κοινή Διαμετακόμιση, όπου μόλις προσχώρησε το ΗΒ). Η διαδικασία προβλέπει την εκ των προτέρων αποστολή δήλωσης διαμετακόμισης (TAD) και τον εκ των υστέρων έλεγχο των διασαφήσεων και πιστοποιητικών, όχι στα σύνορα ΕΕ-ΗΒ αλλά σε εσωτερικό τελωνείο του ΗΒ (ή της ΕΕ αντιστοίχως). Ειδικά λόγω Brexit, εγκαινιάσθηκε και νέα διαδικασία «προηγμένης διαμετακόμισης» (advanced transit) βάσει της οποίας συμπληρώνεται δήλωση διαμετακόμισης 72 ώρες πριν τα προϊόντα εγκαταλείψουν το έδαφος της χώρας που τα εξάγει. Για την διαδικασία αυτή θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να επικοινωνήσουν με τα τελωνεία με τα οποία συνήθως συνεργάζονται, να συνάψουν Συμφωνία Delta T και να αποκτήσουν καθεστώς εξουσιοδοτημένου παραλήπτη.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Τέλος, οι μεταφορείς θα πρέπει πριν την αναχώρησή τους να ελέγξουν ότι ισχύουν τα διαβατήρια, οι άδειες οδήγησής και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, καθώς και το πιστοποιητικό επαγγελματικής τους ικανότητας (ΠΕΙ/CPC).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Για οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία αντιμετωπίσουν οι οδικοί μεταφορείς θα πρέπει να απευθυνθούν στα γαλλικά τελωνεία :

Ηλεκτρονική διεύθυνση brexit@douane.finances.gouv.fr

Τηλεφωνική υποστήριξη  +33 1 72 40 78 50

Ιστότοπος: douane.gouv.fr

Τελευταία Νέα

Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και ΑΑΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και ΑΑΔΕ: Χωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα [...]

Δηλώσεις Έλληνα Πρωθυπουργού για την επίτευξη Εμπορικής Συμφωνίας ΗΒ-ΕΕ

Congratulations to @MichelBarnier, @vonderleyen  and their teams on the EU-UK agreement. European unity remained strong [...]

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την επίτευξη συμφωνίας επί της αρχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

Χαιρετίζουμε την επίτευξη συμφωνίας, επί της αρχής, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου [...]

Δήλωση Έλληνα Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών για την επίτευξη Εμπορικής Συμφωνίας ΗΒ-ΕΕ

Ναι! Έχουμε Brexit με συμφωνία. Πρόκειται για μία ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. [...]

Σημεία παρέμβασης Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη σε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το Brexit (03.12.2020)

«Είμαστε στην τελική ευθεία της μεταβατικής περιόδου για το Brexit και θα θέλαμε να δούμε [...]

Τηλεδιάσκεψη Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, με την Υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Wendy Morton (12.11.20)

Τηλεδιάσκεψη είχε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με την Βρετανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, [...]