Φορολογία Βρετανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, αναμένονται πολλές σημαντικές φορολογικές αλλαγές, καθώς θα τροποποιηθούν οι απαιτήσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων και οι διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ (ΦΠΑ).

Συχνές Ερωτήσεις

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, οι θυγατρικές πολυεθνικών Βρετανικών εταιρειών στα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν τους κανόνες φορολογικής ενοποίησης, ενώ οι δαπάνες των ερευνητικών οργανισμών δεν θα είναι πλέον επιλέξιμες για την πίστωση φόρου έρευνας (RTC).