23.06.2016

Στις 23 Ιουνίου 2016, ο Βρετανικός λαός ψήφισε, με δημοψήφισμα, υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η αποχώρηση υπερψηφίσθηκε με 51,9% των καταγεγραμμένων ψήφων.

29.03.2017

Στις 29 Μαρτίου 2017, η Βρετανική κυβέρνηση ενεργοποίησε το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), που προσδιορίζει τον τρόπο αποχώρησης ενός κράτους-μέλους.

Το Άρθρο 50

Το Άρθρο 50ΣΕΕ προβλέπει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί δύο έτη μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50 (αρχική ημερομηνία αποχώρησης, η 29η Μαρτίου 2019). Καθώς όμως η Συμφωνία Αποχώρησης δεν έχει  υπερψηφισθεί από την Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, η ημερομηνία αποχώρησης έχει παραταθεί δύο φορές: αρχικά μέχρι τις 12 Απριλίου 2019 και έπειτα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Μέθοδος

Διαπραγμάτευση: Ποιος και πως

Έπειτα από την ενεργοποίηση του Άρθρου 50 ΣΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνωσαν ταχύτατα την διαπραγματευτική τους τακτική

κοινός διαπραγματευτής για τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.
Η διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ αποτελείται από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής τον Michel Barnier. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στις Βρυξέλλες.

στενός έλεγχος και παρακολούθηση
των διαπραγματεύσεων από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.
Μέσω ειδικής διαδικασίας στις Βρυξέλλες (συναντήσεις Άρθρου 50) τα 27 κράτη-μέλη καθορίζουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις και την διαπραγματευτική θέση της ΕΕ.

τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την Συμφωνία Αποχώρησης πριν την 31 Οκτωβρίου 2019.

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ένωσης επεδίωξαν εξαρχής μία συνολική συμφωνία εξόδου με το Ηνωμένο Βασίλειο που να εξασφαλίζει οργανωμένη αποχώρηση, περιορισμό της αβεβαιότητας και μείωση των επιπτώσεων της εξόδου σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις των κρατών-μελών της Ένωσης.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν στην νομικά δεσμευτική Συμφωνία Αποχώρησης, η οποία εγκρίθηκε, καταρχήν, στις 25 Νοεμβρίου 2018 και από την Βρετανική κυβέρνηση και από τους ηγέτες των υπολοίπων 27 κρατών-μελών.

Οι ηγέτες των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο επεδίωξαν επίσης να εξειδικεύσουν την μελλοντική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, όταν αυτό θα καταστεί εκτός ΕΕ χώρα. Η συνεργασία αυτή αποτυπώθηκε στην Κοινή Πολιτική Διακήρυξη για τις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Κοινή Πολιτική Διακήρυξη συνοδεύει τη Συμφωνία Αποχώρησης. Εγκρίθηκε και αυτή στις 25 Νοεμβρίου 2018 από τη Βρετανική κυβέρνηση και τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Περιλαμβάνει τους βασικούς τομείς μελλοντικής συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ και προβλέπει είτε την υπογραφή συμφωνιών (εμπορικών, οικονομικών, αμυντικών) για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή την υιοθέτηση επωφελών διευθετήσεων και για τις δύο πλευρές.

Η Συμφωνία Αποχώρησης καθορίζει τους όρους του «διαζυγίου» των δύο πλευρών. Για να τεθεί σε εφαρμογή όμως πρέπει πρώτα να κυρωθεί από το Βρετανικό κοινοβούλιο και στη συνέχεια να γίνει αποδεκτή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.