Με ή χωρίς συμφωνία

 Στις 30 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι χώρα εκτός ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται ακόμη τoυς όρους της αποχώρησης. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Έξοδος με Συμφωνία

Η Συμφωνία Αποχώρησης κυρώνεται πριν την 30η Μαρτίου 2019. Το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά από μεταβατική περίοδο 21 μηνών. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να επεκταθεί για ένα ή δύο χρόνια. Η τελική ημερομηνία εξόδου μπορεί να είναι και η 1η Ιανουαρίου 2023.

Μάθε Περισσότερα

Έξοδος χωρίς Συμφωνία

Η Συμφωνία Αποχώρησης δεν κυρώνεται μέχρι την 29η Μαρτίου 2019. Δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30η Μαρτίου 2019. Αυτό είναι το σενάριο «no deal».

Μάθε Περισσότερα