Με ή χωρίς συμφωνία

Από την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο είναι χώρα εκτός ΕΕ

Τον Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται τoυς όρους της μελλοντικής τους σχέσης. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Μελλοντική σχέση με Συμφωνία

Η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Προβλέπει μία μεταβατική περίοδο 11 μηνών, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, που μπορεί να επεκταθεί άπαξ, για ένα ή δύο χρόνια (μέχρι 1 Ιανουαρίου 2022 ή 1 Ιανουαρίου 2023). Η απόφαση για επέκταση της μεταβατικής περιόδου πρέπει να ληφθεί μέχρι την 1 Ιουλίου 2020.

Kατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα διαπραγματευτούν την μελλοντική τους σχέση. Η διαπραγμάτευση αυτή μπορεί να καταλήξει σε μία ενιαία συμπεριληπτική συμφωνία ή σε ένα σύνολο επιμέρους, τομεακών, συμφωνιών για όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος των δύο πλευρών.

Διάβασε περισσότερα…

Μελλοντική σχέση χωρίς Συμφωνία

Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την μελλοντική τους σχέση μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει οριστικά από την ΕΕ χωρίς (εμπορική ή άλλη) συμφωνία.

Οι εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών θα διέπονται, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, από τους κανόνες του ΠΟΕ, γεγονός που θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και σε άλλους σημαντικότατους τομείς που αφορούν στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Αυτό είναι το σενάριο «no deal» για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών.

Διάβασε περισσότερα…

Με συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας

Η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για την μελλοντική σχέση που επιθυμεί με το Ηνωμένο Βασίλειο αποτυπώνεται στην διαπραγματευτική εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 25 Φεβρουαρίου 2020. Η διαπραγματευτική αυτή εντολή προκρίνει την συνομολόγηση μίας ενιαίας και συνολικής συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει κεφάλαια για όλα τα επιμέρους θέματα κοινού ενδιαφέροντος (εμπόριο, μεταφορές, αλιεία, ανταλλαγή δεδομένων, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άμυνα και ασφάλεια κλπ).

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιθέτως έχει εκφράσει ξεκάθαρη προτίμησή για μία ξεχωριστή εμπορική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και για ξεχωριστές τομεακές συμφωνίες για λοιπά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επιθυμεί επίσης οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν εντός του 2020, γεγονός που αναγκαστικά περιορίζει το εύρος και την φιλοδοξία της όποιας συμφωνίας επιτευχθεί. Η επίσημη Βρετανική διαπραγματευτική θέση θα δημοσιοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2020.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα ξεκινήσουν αρχές Μαρτίου του 2020.

Επιδίωξη της διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ είναι οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, ώστε αυτή να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2020 και στην συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές καταλήξουν σε κάποια συμφωνία μέχρι το τέλος του 2020, η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και από 1 Ιανουαρίου 2021, οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ θα διέπονται από τις προβλέψεις της νέας συμφωνίας.

Ενδέχεται η συνολική συμφωνία ή κάποιες τομεακές συμφωνίες να έχουν μικτό χαρακτήρα (να είναι δηλαδή μικτής αρμοδιότητας των κρατών-μελών και της ΕΕ).

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, για να τεθούν σε ισχύ, να κυρωθούν και από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών, γεγονός που θα καθυστερήσει την όλη διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις μικτών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες όμως, ένα μεγάλο μέρος των συμφωνιών αυτών (αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ) μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά, μέχρι αυτές να κυρωθούν από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών.

Η προοπτική αυτή θα διαφανεί κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αναλόγως της εξέλιξής τους.

Χωρίς συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα έλθουν αντιμέτωποι με το σενάριο αυτό.

H ΕΕ και τα κράτη-μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, προετοιμάζονταν για το σενάριο no deal από το καλοκαίρι το 2018, λόγω της δυσκολίας κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έλαβαν, από το 2018 και έπειτα, σειρά νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου αυτού.

Στην παρούσα συγκυρία, το no deal  δεν θα αφορά πλέον την κύρωση ή μη της Συμφωνίας Αποχώρησης, αλλά την αποτυχία συνομολόγησης μίας συμφωνίας για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών.

Τελευταία Νέα