Με ή χωρίς συμφωνία

 Στη 1 Νοεμβρίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι χώρα εκτός ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται ακόμη τoυς όρους της αποχώρησης. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Έξοδος με Συμφωνία

Η Συμφωνία Αποχώρησης κυρώνεται πριν την 31 Οκτωβρίου 2019. Το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά από μεταβατική περίοδο 21 μηνών. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να επεκταθεί για ένα ή δύο χρόνια. Η τελική ημερομηνία εξόδου μπορεί να είναι και η 1η Ιανουαρίου 2023.

Μάθε Περισσότερα

Έξοδος χωρίς Συμφωνία

Η Συμφωνία Αποχώρησης δεν κυρώνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019. Δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Νοεμβρίου 2019. Αυτό είναι το σενάριο «no deal».

Μάθε Περισσότερα