Με ή χωρίς συμφωνία

 Από την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο είναι χώρα εκτός ΕΕ.

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται τoυς όρους της μελλοντικής τους σχέσης. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Έξοδος με Συμφωνία

Η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης κυρώνεται πριν την 31 Ιανουαρίου 2020. Το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά από μεταβατική περίοδο 14 μηνών. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να επεκταθεί για ένα ή δύο χρόνια. Η τελική ημερομηνία εξόδου μπορεί να είναι και η 1η Ιανουαρίου 2023.

Μάθε Περισσότερα

Έξοδος χωρίς Συμφωνία

Η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης δεν κυρώνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020. Δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Φεβρουαρίου 2020. Αυτό είναι το σενάριο «no deal».

Μάθε Περισσότερα