Με ή χωρίς συμφωνία

 Στη 1 Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι χώρα εκτός ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται ακόμη τoυς όρους της αποχώρησης. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Έξοδος με Συμφωνία

Η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης κυρώνεται πριν την 31 Ιανουαρίου 2020. Το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά από μεταβατική περίοδο 14 μηνών. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να επεκταθεί για ένα ή δύο χρόνια. Η τελική ημερομηνία εξόδου μπορεί να είναι και η 1η Ιανουαρίου 2023.

Μάθε Περισσότερα

Έξοδος χωρίς Συμφωνία

Η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης δεν κυρώνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020. Δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Φεβρουαρίου 2020. Αυτό είναι το σενάριο «no deal».

Μάθε Περισσότερα