Ημερήσια Διάταξη του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο για την μελλοντική τους σχέση, μέσω τηλεδιάσκεψης (στα αγγλικά)

Για την ημερήσια διάταξη του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο για την μελλοντική τους σχέση δείτε εδω:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/hl-agenda-round-3.pdf