Μόνιμα διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μέχρι την 31 Ιανουαρίου του 2020 τα δικαιώματα σας, ως πολίτη της ΕΕ, παραμένουν αμετάβλητα. Μπορείτε να συνεχίσετε να κατοικείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους ίδιους όρους που διαμένατε μέχρι σήμερα, όπως εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Από την 30η Μαρτίου του 2019, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα θέσουν σε πλήρη εφαρμογή ένα νέο σύστημα καταγραφής των πολιτών της ΕΕ, το ΕU Settlement Scheme (EUSS). Το σύστημα αυτό θα αποδίδει καθεστώς μονίμου διαμένοντος ή προσωρινού διαμένοντος (settled ή pre-settled status) στους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους.

Προς το παρόν το EUSS λειτουργεί σε πιλοτική βάση και δέχεται μόνο αιτήσεις πολιτών της ΕΕ και όχι ακόμη των μελών οικογενείας τους.

H θέση σε ισχύ του EU Settlement Scheme εξαρτάται από την κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι το EU Settlement Scheme θα τεθεί, ούτως ή άλλως, σε πλήρη λειτουργία την 30η Μαρτίου 2019, ακόμη και αν δεν υπάρξει συμφωνία. Το σύστημα θα καταγράφει κανονικά όλους του πολίτες της ΕΕ και θα τους αποδώσει καθεστώς μονίμου ή προσωρινού διαμένοντος  – ακόμη και αν η Συμφωνία Αποχώρησης δεν κυρωθεί πριν την 31η Ιανουαρίου 2020.

Καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής διαμονής

1. Settled status: μόνιμη διαμονή
Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν συνεχόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη (χωρίς απουσία από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου μεγαλύτερη από έξι μήνες κατ’ έτος) μπορούν να διεκδικήσουν το καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status).

2. Pre-settled status: προσωρινή διαμονή
Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο λιγότερο από 5 έτη θα είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς του προσωρινά διαμένοντος (pre-settled status) μέχρις ότου συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος μονίμου διαμένοντος. Θα μπορούν δωρεάν να αιτηθούν την απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος, μόλις εκπληρώσουν την απαραίτητη προϋπόθεση: διαμονή τουλάχιστον για έξι μήνες κατ’ έτος στην διάρκεια πέντε ετών.

Το καθεστώς προσωρινά διαμένοντος επιτρέπει στον κάτοχό του να παραμείνει δύο συνεχόμενα έτη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να χάσει τα δικαιώματα που συνδέονται με το προσωρινό καθεστώς. Για να αποκτήσει όμως καθεστώς μονίμου διαμένοντος θα πρέπει να εκπληρωθεί η ανωτέρω απαραίτητη προϋπόθεση.

Γενικές Ερωταπαντήσεις

Ποια είναι τα δικαιώματα μου αν αποκτήσω καθεστώς μονίμου διαμένοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, η απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status) ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος (pre-settled status) επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συνεχίσουν να κατοικούν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2020 (τέλος της μεταβατικής περιόδου σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης) και να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους. Τα δύο καθεστώτα επιτρέπουν:

 • συνέχιση της εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (National Health Service/ΝΗS)
 • συνέχιση των σπουδών
 • συνέχιση απολαβής δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (επιδόματα, συντάξεις, αποζημιώσεις κλπ)
 • δυνατότητα ταξιδιών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο
Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για το EU Settlement Scheme;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους (περιλαμβανομένων των παιδιών) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για να αποκτήσουν το καθεστώς μονίμου ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος. Οι πολίτες ΕΕ που είναι ήδη κάτοχοι εγγράφου μονίμου κατοίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να το ανταλλάξουν με το νέο έγγραφο μόνιμης διαμονής δωρεάν.

Οι σύζυγοι των πολιτών ΕΕ που έχουν λάβει το καθεστώς μονίμου διαμένοντος μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για το ίδιο καθεστώς. Πότε μπορεί να γίνει αυτή η αίτηση;

Η αίτηση των μελών οικογενείας πολιτών της ΕΕ που μπορούν να αποκτήσουν καθεστώς μονίμου διαμένοντος μπορούν να γίνουν από 31 Ιανουαρίου 2020 και έπειτα. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, σε περίπτωση που κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, οι πολίτες ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους  θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι 30 Ιουνίου 2021 για την απόκτηση του νέου καθεστώτος. Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα πρόσωπα (πχ προστατευόμενα μέλη οικογένειας) που επιθυμούν να επανενωθούν με συγγενή τους πολίτη της ΕΕ που έχει αποκτήσει καθεστώς μονίμου διαμένοντος θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Πόσο κοστίζει η αίτηση;

Πόσο κοστίζει η αίτηση;

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Βρετανικών αρχών πριν την 21ηΙανουαρίου 2019, το κόστος κατά την πιλοτική φάση δοκιμής του συστήματος, είναι το ακόλουθο:

 • 65 λίρες Αγγλίας για πρόσωπα 16 ετών και άνω
 • 32,5 λίρες Αγγλίας για παιδία κάτω των 16 ετών

Στις 21 Ιανουαρίου 2019 όμως οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αίτηση θα είναι δωρεάν από 30 Μαρτίου 2019 και έπειτα και ότι οι πολίτες που κατέθεσαν αίτηση κατά την πιλοτική φάση και κατέβαλαν αντίτιμο, θα αποζημιωθούν και θα τους επιστραφεί το ποσό που πλήρωσαν.

Πως θα καταθέσω το αίτημα για καθεστώς μονίμου κατοίκου;

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά, στο portal του EU Settlement Scheme. Οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα λειτουργήσει και τηλεφωνική γραμμή βοήθειας, ενώ θα προσδιορισθεί και τρόπος κατάθεσης της αίτησης και σε συγκεκριμένη υπηρεσία για τα πρόσωπα που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα για να καταθέσουν την αίτησή τους.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την κατάθεση της αίτησης;
 • Για Απόδειξη εθνικότητας/ταυτότητας: Εν ισχύ Ελληνική βιομετρική ταυτότητα (οι παλαιού τύπου Ελληνικές ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές) ή διαβατήριο, που θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, είτε να αναρτηθούν ηλεκτρονικά (σαρωμένα) στο portal του EU Settlement Scheme. Για την σάρωση των εγγράφων θα χρειαστεί κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα/συσκευή Android. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης με συσκευή Android, μπορούν τα έγγραφα να αποσταλούν ταχυδρομικά. Μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (jpg) επίσης θα πρέπει να αναρτηθεί στο portal  της ιστοσελίδας του EU Settlement Scheme.
 • Για Απόδειξη μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, για να αποδείξετε την μόνιμη διαμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να καταθέσετε στην αίτηση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει διαμονή). Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών (HomeOffice) θα μπορεί με τον τρόπο αυτό να προχωρήσει στην αυτόματη διαπίστωση των φόρων, εισφορών και επιδομάτων που έχετε καταβάλει ή εισπράξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανικές αρχές θα σας ενημερώσουν αμέσως μετά την λήψη των δικαιολογητικών για τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μπορείτε έτσι να συμπληρώσετε την αίτησή σας αναρτώντας φωτογραφίες ή σαρώσεις των εγγράφων που απαιτούνται.

Μπορεί να χρειασθούν από ένα έως και δέκα έγγραφα που αποδεικνύουν μακροχρόνια διαμονή (συμβόλαιο οικίας, λογαριασμοί, τραπεζικές δηλώσεις/λογαριασμούς, βεβαίωση εργασίας, φορολογική δήλωση, βεβαίωση πανεπιστημιακής ή εκπαιδευτικής φοίτησης, απόδειξη διδάκτρων,  εκκαθαριστικό εισοδήματος κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες και τον κατάλογο των συνοδευτικών δικαιολογητικών πατήστε εδώ

 • Για απόδειξη καθαρού ποινικού μητρώου Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι ενήλικοι πολίτες της ΕΕ πρέπει να δηλώσουν τυχόν ποινικό ιστορικό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα σχετικά στοιχεία θα διαπιστωθούν στις Βρετανικές βάσεις δεδομένων. Έχουν επίσης δηλώσει ότι μόνο σοβαρά ποινικά αδικήματα θα αποτελέσουν αιτία άρνησης απόδοσης καθεστώτος μονίμου διαμένοντος.
Που μπορώ να εξακριβώσω το τελικό καθεστώς που μου έχει δοθεί από τις Βρετανικές αρχές; Θα λάβω κάποιο αποδεικτικό έγγραφο;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, θα μπορείτε να εξακριβώσετε το καθεστώς που σας έχει αποδοθεί ηλεκτρονικά. Μπορείτε να δώσετε πρόσβαση και σε κάποιον τρίτο στις σχετικές πληροφορίες για το καθεστώς που απολαμβάνετε στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν προβλέπεται χορήγηση οποιασδήποτε κάρτας ή άλλου εγγράφου (πχ πιστοποιητικό εγγραφής).

Θα μπορέσω να συνεχίσω να διαμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 31 Ιανουαρίου 2020 και μετά αν διαμένω εκεί για λιγότερο από 5 έτη;

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020, τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια και μπορείτε να συνεχίσετε να διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως πριν υπό τους ίδιους όρους. Από τις 1η Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης:

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να συνεχίσετε να διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, καθώς θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (Οδηγία 2004/38/ΕΚ). Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσετε και πάλι το EU Settlement Scheme για να ζητήσετε κατοχύρωση του καθεστώτος του «προσωρινά διαμένοντος» στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρις ότου συμπληρώσετε 5 έτη τακτικής διαμονής, ώστε να μπορέσετε να επωφεληθείτε και από το καθεστώς του μονίμου διαμένοντος.

Χωρίς συμφωνία αποχώρησης:

Στην περίπτωση αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να διατηρήσει μονομερώς τα δικαιώματά μονίμου διαμονής των πολιτών της ΕΕ. Η Ελληνική κυβέρνηση, μαζί με τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, έχει επίσης δραστηριοποιηθεί ενεργά για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών σύμφωνα και με την αμοιβαιότητα που θα δοθεί αντιστοίχως στους Βρετανούς πολίτες στο έδαφός τους.

Πρέπει να ζητήσω πριν τις 31 Ιανουαρίου 2020 άδεια/πιστοποιητικό διαμονής πολίτη ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο για να κατοχυρώσω καλύτερα τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, δεν είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο να απευθύνετε σχετικό αίτημα για πιστοποιητικό έγγραφο άδειας διαμονής.

Πρέπει να επιδιώξω να καταγραφώ στο Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών για να αποδείξω την μόνιμη διαμονή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις 31 Ιανουαρίου 2020;

Δεν χρειάζεται πλέον να καταγραφείτε στα μητρώα των Βρετανικών περιφερειών για να αποδείξετε μόνιμη διαμονή πριν τις 31 Ιανουαρίου 2020. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών που θα σας επιτρέψουν να κατοχυρώσετε μόνιμη διαμονή μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ποια Βρετανική υπηρεσία πρέπει να απευθύνω το αίτημα για καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status);

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, ο μηχανισμός απόδοσης καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status/ EU Settlement Scheme) λειτουργεί σε πιλοτική βάση και έχει αποδώσει σταδιακά και σε μικρό δείγμα πολιτών της ΕΕ το καθεστώς μονίμου διαμένοντος. Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 30 Μαρτίου 2019. Η καινοτομία του συστήματος έγκειται στο ότι οι χρήστες του θα απευθύνουν τον φάκελό τους στις Βρετανικές αρχές αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και το καθεστώς που θα τους δοθεί θα είναι αποκλειστικά ψηφιακό, χωρίς εκτυπωμένα πιστοποιητικά (digital scheme) : οι δικαιούχοι θα μπορούν να συμβουλευτούν το καθεστώς τους ηλεκτρονικά αλλά δεν θα τους δοθεί καμία κάρτα ή εκτυπωμένο έγγραφο πιστοποίησης.

Παρακαλούμε, για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η άδεια /πιστοποιητικό διαμονής που ήδη διαθέτω θα συνεχίσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2020 και έπειτα;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιήσει οι Βρετανικές αρχές, εάν διαθέτετε πιστοποιητικό μονίμου διαμονής (residence permit) θα είναι καλό να το μετατρέψετε στο νέο καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status) πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020, καταθέτοντας σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του EU Settlement Scheme.

O/η σύζυγός μου μπορεί να με ακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019, ο/η σύζυγός σας μπορεί να σας ακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τους ίδιους όρους με σήμερα. Από τις 30 Μαρτίου 2019 και μετά δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης:
  Στην περίπτωση αυτή ο/η συζυγός σας μπορεί να σας ακολουθήσει κανονικά μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
 • Χωρίς συμφωνία:
  Στην περίπτωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει μονομερώς το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης. Αυτό θα ισχύει όμως μόνο για τους πολίτες ΕΕ που διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τος 29 Μαρτίου 2019 και υπό τον όρο ότι θα έχουν πριν, λάβει το καθεστώς μονίμου διαμένοντος. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται ενεργά για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.
Τι αλλάζει στη διαδικασία μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων (μετρητών, επιταγών) με φυσικό τρόπο για τους πολίτες που κινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο;

Αν δεν κυρωθεί η Συμφωνία αποχώρησης, από 30/3/2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα
αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός Ε.Ε. (τρίτη χώρα) και θα εφαρμόζεται ο
Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (26/10/2005) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αναφορικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην Ε.Ε. ή εξέρχονται από αυτήν.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα πρόσωπα που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτή μεταφέροντας ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ (ή ισοδύναμης αξίας σε άλλα νομίσματα ή σε ευκόλως μετατρέψιμους
τίτλους όπως επιταγές από τρίτους) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στις τελωνειακές αρχές. Η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης επισύρει πρόστιμο και έλεγχο σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματικές δραστηριότητες, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Βρετανική υπηκοότητα / ιθαγένεια

Έχω δικαίωμα διπλής ιθαγένειας ή πολλαπλής ιθαγένειας;

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι δυνατή η κατοχύρωση διπλής ιθαγένειας, υπό προϋποθέσεις, βάση του Κώδικα Ιθαγένειας. Η διπλή ιθαγένεια θα πρέπει όμως να είναι αποδεκτή και από την Βρετανική πλευρά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρέπει να δηλώσω την πρόσφατα αποκτηθείσα Βρετανική μου υπηκοότητα στις ελληνικές αρχές;

Μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου ανήκετε ή να θέσετε σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον τρόπο που μπορείτε να καταχωρίσετε την νέα σας υπηκοότητα στο μητρώο δημοτών. Εφόσον βρίσκεστε εκτός Ελλάδος, το προξενικό γραφείο της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο μπορεί επίσης να σας ενημερώσει σχετικά.

Μπορώ να έχω δεύτερο διαβατήριο σε περίπτωση που οι Βρετανικές αρχές κρατήσουν το δικό μου;

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του διαβατηρίου σας. Οι Βρετανικές αρχές (Υπουργείο Εσωτερικών) έχουν δηλώσει ότι δεν είναι απαραίτητο να αποστείλετε ταχυδρομικά την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και ότι αρκεί σαρωμένο αντίγραφο που θα αναρτήσετε, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά.

Εθνικές ταυτότητες και διαβατήρια

Ανανέωση ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για τις απαραίτητες πληροφορίες για ανανέωση ταυτότητας ή διαβατηρίου απευθυνθείτε στο προξενικό γραφείο της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Χρειάζομαι διαβατήριο για να μετακινηθώ στην Ευρώπη;

Αν έχετε Ελληνική ταυτότητα δεν υπάρχει ανάγκη διαβατηρίου για να μετακινηθείτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ταυτότητες που δεν έχουν βιομετρικά στοιχεία (παλαιού τύπου) αλλά έχει ανανεωθεί η ισχύς τους για 5 χρόνια γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ. Οι Βρετανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι οι μη βιομετρικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές ως αποδεικτικό έγγραφο για το EU Settlement Scheme. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Άδειες οδήγησης

Μπορώ να αλλάξω την Ελληνική ή Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησής μου με Βρετανική;

Μέχρι 29 Μαρτίου 2019 μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κανονικά την Ελληνική σας άδεια οδήγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από 30 Μαρτίου 2019 υπάρχουν δύο σενάρια:

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης:
  Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ελληνική άδεια οδήγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31 Δεκεμβρίου 2020). Εντωμεταξύ μπορεί από 1 Ιανουαρίου 2021 να ισχύσουν νέες διευθετήσεις που θα συζητηθούν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
 • Χωρίς συμφωνία αποχώρησης
  Στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση της άδειας οδήγησής σας θα εξαρτηθεί από τα μέτρα που θα λάβει η Βρετανική κυβέρνηση. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται ενεργά για να προστατευτούν τα δικαιώματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,φροντίζοντας και για την απόδοση παρόμοιου καθεστώτος στους Βρετανούς πολίτες στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας και τους περιορισμούς που θέτει το ενωσιακό δίκαιο.
Θα μπορώ να οδηγήσω στην Ελλάδα με Βρετανική άδεια οδήγησης;

Στην περίπτωση κύρωσης και θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης θα μπορείτε κανονικά να χρησιμοποιήσετε την Βρετανική σας άδεια οδήγησης στην Ελλάδα μέχρι και 31.12.2020.

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα υπάρχει μεταβατική νομοθετική ρύθμιση. Περαιτέρω πληροφορίες θα αναρτηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του BREXITκαι στις ιστοσελίδες των συναρμοδίων Υπουργείων.

Κοινωνική ασφάλιση

Κατοικώ μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και απολαμβάνω δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης: θα συνεχίσω να τα λαμβάνω μετά τις 31 Ιανουαρίου 2020;

Δύο είναι τα πιθανά σενάρια: 

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή, θα συνεχίσετε να αντιμετωπίζεστε ως ισότιμος με τους Βρετανούς πολίτες αποδέκτης δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και θα μπορείτε να λαμβάνετε τα ίδια οφέλη υπό τους ίδιους όρους με σήμερα.
 • Χωρίς συμφωνία: Στην περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί μονομερώς να διατηρήσει τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες της ΕΕ. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται ενεργά προκειμένου τα δικαιώματα αυτά να διατηρηθούν και να προστατευθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φροντίζοντας και για τη απόδοση παρόμοιου καθεστώτος στους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα του BREXIT και στις ιστοσελίδες των συναρμοδίων Υπουργείων.

Κοινωνικές παροχές

Διαμένω μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και απολαμβάνω κοινωνικές παροχές: θα συνεχίσω να τις λαμβάνω μετά τις 31 Ιανουαρίου 2020;

Για την κοινωνική ασφάλιση δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια :

 • Κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή, ως πολίτης της ΕΕ που διαμένει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις 31 Οκτωβρίου 2019, θα συνεχίσετε να επωφελείσθε από την αρχή της ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους Βρετανούς πολίτες και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε κανονικά τις ίδιες κοινωνικές παροχές με τους Βρετανούς και υπό τους ίδιους όρους, εφόσον δεν αλλάξουν και για τους Βρετανούς πολίτες.
 • Χωρίς συμφωνία: Για την περίπτωση αυτή, η EE εξετάζει πρόταση Κανονισμού για τον συντονισμό κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση μη συμφωνίας, που, από 1η Νοεμβρίου 2019, θα παρέχει μονομερώς στους Βρετανούς πολίτες που ήδη (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019) διαμένουν μόνιμα σε κάποιο κράτος-μέλος της ΕΕ, το δικαίωμα να συνεχίσουν να απολαμβάνουν κοινωνικές παροχές στα κράτη-μέλη της ΕΕ (ασθενείας, μητρότητας και πατρότητας, θανάτου, συντάξεων, επιδομάτων εργατικών ατυχημάτων κλπ), όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 883/2004/ΕΚ και στον Κανονισμό 987/2009/ΕΚ. Οι κοινωνικές αυτές παροχές θα σέβονται τις τρείς βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της εξομοίωσης των δικαιωμάτων και του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης μισθωτής δραστηριότητας κλπ. Ο Κανονισμός αυτός δεν θα τεθεί σε εφαρμογή αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης.

Στο πλαίσιο αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί μονομερώς να συνεχίσει να παρέχει δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες της ΕΕ. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται, σε κάθε περίπτωση, εντατικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των Ελλήνων πολιτών που ήδη διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και που βεβαίως είναι συνυφασμένα και εξαρτώνται από τα αντίστοιχα δικαιώματα που θα παρέχει η Ελλάδα στους Βρετανούς πολίτες που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

Οι περίοδοι ασφάλισής μου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψιν στον συνυπολογισμό της σύνταξής μου στην Ελλάδα;

Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια και οι περίοδοι ασφάλισης θα συνεχίσουν να συνυπολογίζονται στον υπολογισμό της σύνταξής σας, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Μετά τις 29 Μαρτίου 2019 δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή οι περίοδοι ασφάλισής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ληφθούν υπόψιν για τον υπολογισμό της σύνταξής σας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Αποχώρησης.
 • Χωρίς συμφωνία: η EE επεξεργάζεται πρόταση Κανονισμού για την κοινωνική ασφάλιση, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο αν δεν υπάρξει συμφωνία. Εφόσον εγκριθεί, o Κανονισμός θα επιτρέπει την συνέχιση του συνυπολογισμού των συντάξεων για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ήδη διαβιούν στα κράτη-μέλη της ΕΕ και αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να πράξει το ίδιο, στη βάση της αμοιβαιότητας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι θα εφαρμόσει αμοιβαία μέτρα. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει ανάλογα μέτρα, η ΕΕ θα τροποποιήσει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, ώστε η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης των Βρετανών πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ να μην υπερβαίνει την προστασία που προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στους πολίτες της ΕΕ αντίστοιχα. 
Οι περίοδοι ασφάλισής μου στην Ελλάδα θα συνυπολογισθούν στον υπολογισμό της σύνταξής μου στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια και οι περίοδοι ασφάλισής σας θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό της σύνταξής σας, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Μετά τις 30 Μαρτίου 2019, δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

 • Κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή οι περίοδοι ασφάλισής σας στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψιν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης.
 • Χωρίς Συμφωνία: η EE επεξεργάζεται πρόταση Κανονισμού για την κοινωνική ασφάλιση, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο αν δεν υπάρξει συμφωνία. Εφόσον εγκριθεί o Κανονισμός θα επιτρέπει την συνέχιση του συνυπολογισμού των συντάξεων για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ήδη διαβιούν στα κράτη-μέλη της ΕΕ και αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να πράξει το ίδιο, στη βάση της αμοιβαιότητας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι θα εφαρμόσει αμοιβαία μέτρα. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει ανάλογα μέτρα, η ΕΕ θα τροποποιήσει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, ώστε η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης των Βρετανών πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ να μην υπερβαίνει την προστασία που προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στους πολίτες της ΕΕ αντίστοιχα. 

Σπουδές

Σπουδάζω σε Βρετανικό πανεπιστήμιο. Μπορώ να παραμείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου για να αναζητήσω εργασία;

Μετά τις 30 Μαρτίου 2019 δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου 2019 όπως σήμερα, είτε είστε φοιτητής, είτε αναζητάτε εργασία, είτε είστε εργαζόμενος. Έπειτα από 5 συνεχόμενα έτη διαμονής θα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε καθεστώς μονίμου διαμένοντος, σύμφωνα με την Βρετανική νομοθεσία.
 • Χωρίς Συμφωνία: Στην περίπτωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την δυνατότητα εκεί  παραμονής των πολιτών της ΕΕ για να αναζητήσουν εργασία. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται εντατικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα παραμονής και εργασίας των Ελλήνων πολιτών που ήδη διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι συνυφασμένα και εξαρτώνται από τα αντίστοιχα δικαιώματα που θα παρέχει η Ελλάδα στους Βρετανούς πολίτες που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.
Σπουδάζω στο Ηνωμένο Βασίλειο: πρέπει να πληρώσω πιο υψηλά δίδακτρα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος; Θα έχω πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια;

Μετά τις 30 Μαρτίου 2019, για τους φοιτητές-πολίτες ΕΕ που ήδη φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δύο είναι τα πιθανά σενάρια :

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε ίση μεταχείριση σε σχέση με τους Βρετανούς φοιτητές και ίδια δικαιώματα εγγραφής, ενώ θα διεκδικείτε φοιτητικά δάνεια υπό τους ίδιους όρους με τους Βρετανούς φοιτητές. Τα προνόμια αυτά μπορεί να τύχουν αναπροσαρμογής που θα ισχύει όμως για όλους, Βρετανούς πολίτες και μη.
 • Χωρίς συμφωνία: Στην περίπτωση αυτή, για τους φοιτητές-πολίτες ΕΕ που ήδη φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διατηρήσει μονομερώς τα δίδακτρα και τα φοιτητικά δάνεια στο ίδιο επίπεδο. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται εντατικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ελλήνων φοιτητών που ήδη σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι συνυφασμένα από αντίστοιχα δικαιώματα που θα παρέχει η Ελλάδα στους Βρετανούς πολίτες που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.