Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή το επισκέπτονται για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς

H Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ τέθηκε σε ισχύ σιτς 31.1.2020 τα μεσάνυκτα. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους που ήδη διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή προτίθενται να εγκατασταθούν εκεί μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020) θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα.

Μπορούν να συνεχίσουν να κατοικούν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με παρόμοιους όρους με τους σημερινούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταγραφούν στο βρετανικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των πολιτών της ΕΕ (EU Settlement Scheme).

Η διαδικασία που ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταγραφή των πολιτών της ΕΕ στην επικράτειά του (ΕU Settlement Scheme / EUSS) προβλέπεται στο άρθρο 18 (1) της Συμφωνίας Αποχώρησης. Το EUSS αποδίδει καθεστώς μονίμου ή προσωρινά διαμένοντος (settled ή pre-settled status) στους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Το EUSS, που λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 έχει μέχρι σήμερα (25 Δεκεμβρίου 2020) καταγράψει περίπου 4.2 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, μεταξύ των οποίων και περίπου 90.000 Έλληνες.

Οι πολίτες της ΕΕ (όπως οι Έλληνες) που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς μπορούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να ταξιδεύουν όπως και πριν, με την αστυνομική τους ταυτότητα ή με ισχύον διαβατήριο.

Από 1 Ιανουαρίου του 2021 και μέχρι 1 Οκτωβρίου του 2021 οι πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς θα πρέπει να ταξιδέψουν με ταυτότητα νέου τύπου ή ισχύον διαβατήριο.

Για ταξίδια που δεν ξεπερνούν τις 180 ημέρες (έξι μήνες) σε διάστημα ενός έτους, οι πολίτες της ΕΕ δεν θα χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής διαμονής

1. Settled status: μόνιμη διαμονή
Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, πολίτες της ΕΕ που συμπλήρωσαν, μέχρι 31.12.2020, πέντε (5) έτη διαμονής στο έδαφος του ΗΒ, χωρίς να έχουν απουσιάσει για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των έξι μηνών κατ’ έτος, μπορούν να διεκδικήσουν το καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status).

2. Pre-settled status: προσωρινή διαμονή
Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι πολίτες της ΕΕ που, πριν τις 31.12.2020, κατοικούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από 5 έτη, θα είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς του προσωρινά διαμένοντος (pre-settled status). Όταν συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status), δηλ. διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τουλάχιστον έξι μήνες κατ’ έτος σε διάρκεια πέντε ετών, θα μπορούν δωρεάν να αιτηθούν την απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος. 

Το καθεστώς προσωρινά διαμένοντος επιτρέπει στον κάτοχό του να παραμείνει δύο συνεχόμενα έτη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να χάσει τα δικαιώματα που συνδέονται με το προσωρινό καθεστώς. Για να αποκτήσει όμως καθεστώς μονίμου διαμένοντος θα πρέπει να εκπληρώσει ως άνω προϋπόθεση.

Γενικές Ερωταπαντήσεις

Ποια είναι τα δικαιώματα μου αν αποκτήσω καθεστώς μονίμου διαμένοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, η απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status) ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος (pre-settled status) επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συνεχίσουν να κατοικούν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και να διατηρήσουν τα δικαιώματα που έχουν ήδη. Τα δύο καθεστώτα επιτρέπουν:

 • συνέχιση της εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (National Health Service/ΝΗS)
 • συνέχιση των σπουδών
 • συνέχιση απολαβής δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (επιδόματα, συντάξεις, αποζημιώσεις κλπ)
 • δυνατότητα ταξιδιών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και πριν από την έξοδο του από την ΕΕ.
Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για το EU Settlement Scheme;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους (περιλαμβανομένων τωνσυζύγων, ανηλίκων ή εξαρτώμενων παιδιών και ανιόντων και κατιόντων συγγενών) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για να αποκτήσουν το καθεστώς μονίμου ή προσωρινά διαμένοντος. Οι πολίτες της ΕΕ που είναι ήδη κάτοχοι εγγράφου μονίμου κατοίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να το ανταλλάξουν με το νέο έγγραφο μόνιμης διαμονής δωρεάν.

Οι σύζυγοι των πολιτών ΕΕ που έχουν λάβει το καθεστώς μονίμου διαμένοντος μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για το ίδιο καθεστώς. Πότε μπορεί να γίνει αυτή η αίτηση;

Η αίτηση των μελών οικογενείας πολιτών της ΕΕ που μπορούν να αποκτήσουν καθεστώς μονίμου διαμένοντος μπορούν να γίνουν από 31 Ιανουαρίου 2020 και έπειτα. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους  θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021 για την απόκτηση του νέου καθεστώτος. Τα πρόσωπα (πχ προστατευόμενα μέλη οικογένειας) που επιθυμούν να επανενωθούν με συγγενή τους πολίτη της ΕΕ που έχει αποκτήσει καθεστώς μονίμου διαμένοντος θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Πόσο κοστίζει η αίτηση;

Πόσο κοστίζει η αίτηση;

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Βρετανικών αρχών πριν την 21ηΙανουαρίου 2019, το κόστος κατά την πιλοτική φάση δοκιμής του συστήματος, είναι το ακόλουθο:

 • 65 λίρες Αγγλίας για πρόσωπα 16 ετών και άνω
 • 32,5 λίρες Αγγλίας για παιδία κάτω των 16 ετών

Στις 21 Ιανουαρίου 2019 όμως οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αίτηση θα είναι δωρεάν από 30 Μαρτίου 2019 και έπειτα και ότι οι πολίτες που κατέθεσαν αίτηση κατά την πιλοτική φάση και κατέβαλαν αντίτιμο, θα αποζημιωθούν και θα τους επιστραφεί το ποσό που πλήρωσαν.

Πως θα καταθέσω το αίτημα για καθεστώς μονίμου κατοίκου;

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά, στο portal του EU Settlement Scheme. Οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα λειτουργήσει και τηλεφωνική γραμμή βοήθειας, ενώ θα προσδιορισθεί και τρόπος κατάθεσης της αίτησης και σε συγκεκριμένη υπηρεσία για τα πρόσωπα που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα για να καταθέσουν την αίτησή τους.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την κατάθεση της αίτησης;
 • Για Απόδειξη εθνικότητας/ταυτότητας: Εν ισχύ Ελληνική βιομετρική ταυτότητα (οι παλαιού τύπου Ελληνικές ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές) ή διαβατήριο, που θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, είτε να αναρτηθούν ηλεκτρονικά (σαρωμένα) στο portal του EU Settlement Scheme. Για την σάρωση των εγγράφων θα χρειαστεί κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα/συσκευή Android. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης με συσκευή Android, μπορούν τα έγγραφα να αποσταλούν ταχυδρομικά. Μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (jpg) επίσης θα πρέπει να αναρτηθεί στο portal  της ιστοσελίδας του EU Settlement Scheme.
 • Για Απόδειξη μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, για να αποδείξετε την μόνιμη διαμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να καταθέσετε στην αίτηση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει διαμονή). Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών (HomeOffice) θα μπορεί με τον τρόπο αυτό να προχωρήσει στην αυτόματη διαπίστωση των φόρων, εισφορών και επιδομάτων που έχετε καταβάλει ή εισπράξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανικές αρχές θα σας ενημερώσουν αμέσως μετά την λήψη των δικαιολογητικών για τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μπορείτε έτσι να συμπληρώσετε την αίτησή σας αναρτώντας φωτογραφίες ή σαρώσεις των εγγράφων που απαιτούνται.

Μπορεί να χρειασθούν από ένα έως και δέκα έγγραφα που αποδεικνύουν μακροχρόνια διαμονή (συμβόλαιο οικίας, λογαριασμοί, τραπεζικές δηλώσεις/λογαριασμούς, βεβαίωση εργασίας, φορολογική δήλωση, βεβαίωση πανεπιστημιακής ή εκπαιδευτικής φοίτησης, απόδειξη διδάκτρων,  εκκαθαριστικό εισοδήματος κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες και τον κατάλογο των συνοδευτικών δικαιολογητικών πατήστε εδώ

 • Για απόδειξη καθαρού ποινικού μητρώου Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, οι ενήλικοι πολίτες της ΕΕ πρέπει να δηλώσουν τυχόν ποινικό ιστορικό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα σχετικά στοιχεία θα διαπιστωθούν στις Βρετανικές βάσεις δεδομένων. Έχουν επίσης δηλώσει ότι μόνο σοβαρά ποινικά αδικήματα θα αποτελέσουν αιτία άρνησης απόδοσης καθεστώτος μονίμου διαμένοντος.
Που μπορώ να εξακριβώσω το τελικό καθεστώς που μου έχει δοθεί από τις Βρετανικές αρχές; Θα λάβω κάποιο αποδεικτικό έγγραφο;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, θα μπορείτε να εξακριβώσετε το καθεστώς που σας έχει αποδοθεί ηλεκτρονικά. Μπορείτε να δώσετε πρόσβαση και σε κάποιον τρίτο στις σχετικές πληροφορίες για το καθεστώς που απολαμβάνετε στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν προβλέπεται χορήγηση οποιασδήποτε κάρτας ή άλλου εγγράφου (πχ πιστοποιητικό εγγραφής).

Θα μπορέσω να συνεχίσω να διαμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μετά αν διαμένω εκεί για λιγότερο από 5 έτη;

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Αν λοιπόν διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνιμα ή αν αποφασίσετε να εγκατασταθείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση στο EU Settlement Scheme, προκειμένου να κατοχυρώσετε τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνετε σήμερα. Αν στις 31.12.2020 μένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από δύο έτη τότε θα λάβετε καθεστώς προσωρινά διαμένοντος (pre-settled status), το οποίο μετά από την συμπλήρωση πενταετίας (συμπεριλαμβανομένων των ετών που έχετε ήδη διαμείνει εκεί) και εφόσον δεν έχετε λείψει από το Ηνωμένο Βασίλειο για πάνω από έξι μήνες κατ’ έτος, θα μεταβληθεί σε καθεστώς μόνιμα διαμένοντος. Άρα τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια και μπορείτε να συνεχίσετε να διαμένετε, όπως πριν και υπό σχεδόν τους ίδιους όρους.

Πρέπει να ζητήσω πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020 άδεια/πιστοποιητικό διαμονής πολίτη ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο για να κατοχυρώσω καλύτερα τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, δεν είναι απαραίτητο να απευθύνετε σχετικό αίτημα για πιστοποιητικό έγγραφο άδειας διαμονής.

Πρέπει να επιδιώξω να καταγραφώ στο Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών για να αποδείξω την μόνιμη διαμονή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020;

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ. Επομένως δεν θα χρειάζεται πλέον να καταγραφείτε στα μητρώα των Βρετανικών περιφερειών για να αποδείξετε μόνιμη διαμονή, αλλά στο ΕU Settlement Scheme. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών που θα σας επιτρέψουν να κατοχυρώσετε μόνιμη διαμονή μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του EU Settlement Scheme ή στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ποια Βρετανική υπηρεσία πρέπει να απευθύνω το αίτημα για καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status);

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, ο μηχανισμός απόδοσης καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settled status/ EU Settlement Scheme) λειτουργεί σε πιλοτική βάση και έχει αποδώσει σταδιακά και σε μικρό δείγμα πολιτών της ΕΕ το καθεστώς μονίμου διαμένοντος. Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 30 Μαρτίου 2019. Η καινοτομία του συστήματος έγκειται στο ότι οι χρήστες του θα απευθύνουν τον φάκελό τους στις Βρετανικές αρχές αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και το καθεστώς που θα τους δοθεί θα είναι αποκλειστικά ψηφιακό, χωρίς εκτυπωμένα πιστοποιητικά (digital scheme) : οι δικαιούχοι θα μπορούν να συμβουλευτούν το καθεστώς τους ηλεκτρονικά αλλά δεν θα τους δοθεί καμία κάρτα ή εκτυπωμένο έγγραφο πιστοποίησης.

Παρακαλούμε, για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η άδεια /πιστοποιητικό διαμονής που ήδη διαθέτω θα συνεχίσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιήσει οι Βρετανικές αρχές, εάν διαθέτετε πιστοποιητικό μονίμου διαμονής (residence permit) θα είναι καλό να το μετατρέψετε στο νέο καθεστώς μονίμου διαμένοντος (settled status) πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020, καταθέτοντας σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του EU Settlement Scheme.

O/η σύζυγός μου μπορεί να με ακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019, ο/η σύζυγός σας μπορεί να σας ακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τους ίδιους όρους με σήμερα. Από τις 30 Μαρτίου 2019 και μετά δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης:
  Στην περίπτωση αυτή ο/η συζυγός σας μπορεί να σας ακολουθήσει κανονικά μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
 • Χωρίς συμφωνία:
  Στην περίπτωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει μονομερώς το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης. Αυτό θα ισχύει όμως μόνο για τους πολίτες ΕΕ που διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τος 29 Μαρτίου 2019 και υπό τον όρο ότι θα έχουν πριν, λάβει το καθεστώς μονίμου διαμένοντος. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται ενεργά για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.
Τι αλλάζει στη διαδικασία μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων (μετρητών, επιταγών) με φυσικό τρόπο για τους πολίτες που κινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο;

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ. Επομένως, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν αλλάζει τίποτα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2021 και μετά. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ για τις μελλοντικές τους σχέσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2020.

Βρετανική υπηκοότητα / ιθαγένεια

Έχω δικαίωμα διπλής ιθαγένειας ή πολλαπλής ιθαγένειας;

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι δυνατή η κατοχύρωση διπλής ιθαγένειας, υπό προϋποθέσεις, βάση του Κώδικα Ιθαγένειας. Η διπλή ιθαγένεια θα πρέπει όμως να είναι αποδεκτή και από την Βρετανική πλευρά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρέπει να δηλώσω την πρόσφατα αποκτηθείσα Βρετανική μου υπηκοότητα στις ελληνικές αρχές;

Μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου ανήκετε ή να θέσετε σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον τρόπο που μπορείτε να καταχωρίσετε την νέα σας υπηκοότητα στο μητρώο δημοτών. Εφόσον βρίσκεστε εκτός Ελλάδος, το προξενικό γραφείο της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο μπορεί επίσης να σας ενημερώσει σχετικά.

Μπορώ να έχω δεύτερο διαβατήριο σε περίπτωση που οι Βρετανικές αρχές κρατήσουν το δικό μου;

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του διαβατηρίου σας. Οι Βρετανικές αρχές (Υπουργείο Εσωτερικών) έχουν δηλώσει ότι δεν είναι απαραίτητο να αποστείλετε ταχυδρομικά την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και ότι αρκεί σαρωμένο αντίγραφο που θα αναρτήσετε, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά.

Εθνικές ταυτότητες και διαβατήρια

Ανανέωση ταυτότητας ή διαβατηρίου

Μέχρι την 1.10.2021 οι Έλληνες πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με αστυνομική ταυτότητα ή με ισχύον διαβατήριο. Από την ημερομηνία αυτή και μετά θα μπορούν να ταξιδέψουν μόνο με ισχύον διαβατήριο. Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να απευθυνθούν στο προξενικό γραφείο της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο για πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση της ταυτότητας τους ή την έκδοση του διαβατηρίου τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης για τα ταξιδιωτικά έγγραφα που θα χρειάζεσθε για ταξίδια από και πρός το ΗΒ: Entering the UK: Before you leave for the UK – GOV.UK (www.gov.uk)

Χρειάζομαι διαβατήριο για να μετακινηθώ στην Ευρώπη;

Αν έχετε Ελληνική ταυτότητα δεν υπάρχει ανάγκη διαβατηρίου για να μετακινηθείτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ταυτότητες που δεν έχουν βιομετρικά στοιχεία (παλαιού τύπου) αλλά έχει ανανεωθεί η ισχύς τους για 5 χρόνια γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ. Οι Βρετανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι οι μη βιομετρικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές ως αποδεικτικό έγγραφο για το EU Settlement Scheme. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Άδειες οδήγησης

Μπορώ να αλλάξω την Ελληνική ή Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησής μου με Βρετανική;

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο αντάλλαξαν  επίσημες επιστολές, βάσει των οποίων οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να ανταλλάξουν, εφόσον το επιθυμούν, το ελληνικό  δίπλωμα οδήγησής τους με Βρετανικό, χωρίς επαναληπτικές εξετάσεις. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους Βρετανούς υπηκόους που διαμένουν στην Ελλάδα.

 

Θα μπορώ να οδηγήσω στην Ελλάδα με Βρετανική άδεια οδήγησης;

Nαι θα μπορείτε. Αν είστε Βρετανός υπήκοος ή Ελληνας πολίτης και έρχεστε για τουριστικούς λόγους μπορείτε να βασιστείτε στις Συμβάσεις της Γενεύης (1949) και της Βιέννης (1968) για την Οδική Κυκλοφορία και να οδηγείτε στην Ελλάδα με την βρετανική άδεια οδηγησής σας, χωρίς να χρειάζεστε διεθνή άδεια οδήγησης.

Αν είστε Βρετανός πολίτης και έρχεστε για διαμονή στην Ελλάδα θα μπορείτε να ανταλλάξετε την βρετανική σας άδεια οδήγησης με ελληνική, χωρίς επαναληπτικές εξετάσεις.   

Κοινωνική ασφάλιση

Κατοικώ μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και απολαμβάνω δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης: θα συνεχίσω να τα λαμβάνω μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020;

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τις πρόνοιές της, θα συνεχίσετε να αντιμετωπίζεστε ως ισότιμος με τους Βρετανούς πολίτες αποδέκτης δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και θα μπορείτε να λαμβάνετε τα ίδια οφέλη υπό τους ίδιους όρους με σήμερα. Θα πρέπει όμως για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα αυτά να καταγραφείτε στο ΕU Settlement Scheme.

Κοινωνικές παροχές

Διαμένω μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και απολαμβάνω κοινωνικές παροχές: θα συνεχίσω να τις λαμβάνω και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020;

H Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Αποχώρησης, από την στιγμή που θα καταγραφείτε στο EU Settlement Scheme, θα συνεχίσετε, από 1.1.2021, να επωφελείσθε από την αρχή της ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους Βρετανούς πολίτες και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε κανονικά τις ίδιες κοινωνικές παροχές με τους Βρετανούς και υπό τους ίδιους όρους, εφόσον δεν αλλάξουν και για τους Βρετανούς πολίτες.

 • Οι κοινωνικές παροχές (ασθενείας, μητρότητας και πατρότητας, θανάτου, συντάξεων, επιδομάτων εργατικών ατυχημάτων κλπ), θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 883/2004/ΕΚ και στον Κανονισμό 987/2009/ΕΚ. Οι κοινωνικές αυτές παροχές θα σέβονται τις τρείς βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της εξομοίωσης των δικαιωμάτων και του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης μισθωτής δραστηριότητας κλπ.

 

Οι περίοδοι ασφάλισής μου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψιν στον συνυπολογισμό της σύνταξής μου στην Ελλάδα;

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει από 1.2.2020 τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τις πρόνοιές της, για όσους πολίτες της ΕΕ εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και τις 31.12.2020, οι περίοδοι ασφάλισης τους στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της σύνταξής τους στο κράτος-μέλος προέλευσής τους (για τους Έλληνες στην Ελλάδα), σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Δεν έχει ακόμη αποφασισθεί τι θα εφαρμοστεί για τους πολίτες από την 1 Ιανουαρίου 2021 και έπειτα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις νέες διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2020 κα θα καθορίσουν τις μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ.

Σπουδές

Σπουδάζω σε Βρετανικό πανεπιστήμιο. Μπορώ να παραμείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου για να αναζητήσω εργασία;

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ. Επομένως, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε μέχρι 31.12.2020 να καταθέσετε αίτηση στο EU Settlement Schemeπροκειμένου να λάβετε καθεστώς προσωρινά διαμένοντος και να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ, είτε είστε φοιτητής, είτε αναζητάτε εργασία, είτε είστε εργαζόμενος. Έπειτα από 5 συνεχόμενα έτη διαμονής θα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε καθεστώς μονίμου διαμένοντος, σύμφωνα με την Βρετανική νομοθεσία.

Σπουδάζω στο Ηνωμένο Βασίλειο: πρέπει να πληρώσω πιο υψηλά δίδακτρα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος; Θα έχω πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια;

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι Βρετανικές αρχές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν θα αλλάξει τίποτα για τους φοιτητές/πολίτες της ΕΕ.

Aπό το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 όμως, οι πολίτες της ΕΕ θα πάψουν να απολαμβάνουν το ίδιο ύψος διδάκτρων στα Βρετανικά πανεπιστήμια με τους Βρετανούς φοιτητές (home fees) και θα πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα ίδια με τους πολίτες τρίτων χωρών (international fees). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι φοιτητές από κράτη-μέλη της ΕΕ δεν θα μπορούν να ωφεληθούν από φοιτητικά δάνεια που παρέχει το ΗΒ. 

Πέραν αυτού, το ΗΒ αποχωρεί και από το πράγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, το οποίο θα αντικατασταθεί από το πρόγραμμα Τuring (που θα απευθύνεται καταρχάς στους Βρετανούς φοιτητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού).   

Ωστόσο, η Συμφωνία Αποχώρησης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020, δίνει την δυνατότητα, μέσω του EU Settlement Scheme, σε φοιτητές και πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται στο ΗΒ πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), να αποκτήσουν καθεστώς προσωρινά διαμένοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που θα επιτρέψει στους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με δίδακτρα ίδια με των Βρετανών φοιτητών και να αναζητήσουν εργασία χωρίς προβλήματα μετά την ημερομηνία αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students#what-all-eu-students-already-studying-in-the-uk-should-do-to-continue-living-in-the-uk

.