Πώς θα ετοιμαστείτε για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου

Brexit: Τι άλλαξε την 1η Φεβρουαρίου 2020 για τα τελωνεία και τη φορολογία;

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει πλέον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Ωστόσο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν από κοινού σε μία μεταβατική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα