Αν επικρατήσει το ενδεχόμενο εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς Συμφωνία (σεναρίου “no deal”), δεν θα ισχύσει η προβλεπόμενη στη Συμφωνία Αποχώρησης μεταβατική περίοδος.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και ευρωπαϊκό δίκαιο και κεκτημένο θα πάψουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και ως προς αυτό.

Η προετοιμασία της ΕΕ και των κρατών-μελών της για το σενάριο no deal έχει εντατικοποιηθεί από το φθινόπωρο του 2018. Στόχος είναι η προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από τις πλέον σοβαρές επιπτώσεις που θα προκύψουν σε όλους τους τομείς.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που προετοιμάζει τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία.

Μάθε περισσότερα

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για αποχώρηση χωρίς συμφωνία

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της προετοιμασίας της ΕΕ για το σενάριο “no deal BREXIT”, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προετοιμάζεται κυρίως για την εφαρμογή των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής, αλλά και την λήψη ενδεχόμενων εθνικών, νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων τεχνικών μέτρων εκτάκτου ανάγκης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στόχος των νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων εθνικών μέτρων εκτάκτου ανάγκης είναι η αντιμετώπιση των σοβαρότερων επιπτώσεων μίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία στη χώρα μας, σε τομείς αμιγώς εθνικής αρμοδιότητας.

Μάθε περισσότερα