Χαιρετισμός Αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, Σίας Αναγνωστοπούλου, κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα “No Deal Brexit” (ΥΠΕΞ, 06.03.2019)

«Παρακολουθούμε τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με προβληματισμό. Είναι μία εξέλιξη χωρίς νικητές και με απρόβλεπτες συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. To μόνο βέβαιο είναι ότι για να περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του BREXIT, η αποχώρηση πρέπει να γίνει συντεταγμένα, στη βάση της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ», υπογράμμισε η Σ. Αναγνωστοπούλου.

Ξεκαθαρίζοντας τι σημαίνει «χωρίς συμφωνία» για τις επιχειρήσεις και τις εμπορικές συναλλαγές, η Αναπλ. Υπουργός Εξωτερικών είπε: «Σημαίνει ότι στις 30 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι χώρα εκτός ΕΕ. Οι εμπορικές μας σχέσεις, τουλάχιστον προσωρινά ή μέχρις ότου συμφωνηθεί κάποια άλλη διευθέτηση, θα διέπονται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, χωρίς προτιμησιακό καθεστώς».

Προσδιορίζοντας τα νομοθετικά, επιχειρησιακά, διοικητικά ή άλλα τεχνικά μέτρα που έχει λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση για την περίπτωση “no deal”, η Αναπλ. Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως:

– Έχει γίνει εκπόνηση στοχευμένου σχεδίου δράσης εκτάκτου ανάγκης, που θα συντονίσει τις δράσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων επεξεργάζονται ήδη τα τεχνικού, διοικητικού ή άλλου χαρακτήρα, μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν σε περίπτωση no deal. Το σχέδιο δράσης θα είναι έτοιμο προς εφαρμογή, εφόσον προκύψει no deal, στο τέλος Μαρτίου 2019.

– Έχουν προβλεφθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν διατάξεις για τα δικαιώματα πολιτών, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για άλλα συναφή θέματα. Το βασικό σχέδιο νόμου για τα θέματα που θα προκύψουν από την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή άμεσα.

– Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για το Brexit (https://brexit.gov.gr/) που περιλαμβάνει πληροφορίες για πολίτες και επιχειρηματικούς, οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς. Η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται με νέες πληροφορίες τακτικά.

– Έχει σχεδιαστεί η άμεση ενίσχυση του προξενικού γραφείου της Πρεσβείας Λονδίνου για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν για τους Έλληνες πολίτες.

– Έχει προβλεφθεί η ενίσχυση προσωπικού σε τελωνεία και αστυνομικές υπηρεσίες στα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές και αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν.

– Η ενημέρωση των επιχειρήσεων εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναλόγως και των πολιτικών εξελίξεων, θα είναι συνεχής.

Πηγή:Υπουργείο Εξωτερικών