Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 17.10.2019)

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δημοσίευσε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019 και οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ – ΗΒ για την έξοδο του δευτέρου από την Ένωση.

Περισσότερα