Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες, 13.12.2019)

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δημοσίευσε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άρθρου 50 που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Περισσότερα