Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 της ΣΕΕ

Στις 10 Απριλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) ενέκρινε συμπεράσματα για το Brexit.

Διαβάστε περισσότερα..