Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: το Συμβούλιο δίνει το πράσινο φως για την έναρξη συνομιλιών και εγκρίνει οδηγίες διαπραγμάτευσης

EU-UK relations: Council gives go-ahead for talks to start and adopts negotiating directives

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και ορίζεται επίσημα η Επιτροπή ως διαπραγματευτής της ΕΕ. Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης οδηγίες διαπραγμάτευσης οι οποίες συνιστούν εντολή για την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σαφή και ισχυρή εντολή για τον διαπραγματευτή μας, τον κ. Michel Barnier. Αυτό επιβεβαιώνει την προθυμία μας να προσφέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια φιλόδοξη, ευρεία και ισόρροπη εταιρική σχέση προς όφελος και των δύο πλευρών. Η ΕΕ είναι πλέον έτοιμη να αρχίσει διαπραγματεύσεις.
κα Andreja Metelko-Zgombić, υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων της Κροατίας

Διαβάστε περισσότερα