Ημερήσια Διάταξη α’ γύρου διαπραγματεύσεων για την μελλοντική σχέση ΗΒ & ΕΕ

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας ΗΒ & ΕΕ πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως και τις 5 Μαρτίου 2020 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Εκτός από τις συνεδριάσεις έναρξης και λήξης στις οποίες προήδρευσαν οι επικεφαλής διαπραγματευτές των δύο πλευρών, πραγματοποιήθηκε και σειρά διμερών συναντήσεων μεταξύ των κύριων διαπραγματευτών, πραγματοποιήθηκαν ειδικές διαπραγματευτικές συναντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Εμπόριο αγαθών
 • Εμπόριο υπηρεσιών και επενδύσεων και άλλα θέματα
 • Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για ανοιχτό και δίκαιο ανταγωνισμό
 • Μεταφορά
 • Ενέργεια και πολιτική πυρηνική συνεργασία
 • Είδη αλιείας
 • Κινητικότητα και συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης
 • Επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 • Θεματική συνεργασία
 • Συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης
 • Οριζόντιες ρυθμίσεις και διακυβέρνηση

Δείτε την ημερήσια διάταξη του α΄γύρου.