Αγαπητοί συμπολίτες Έλληνες Ευρωπαίοι,

Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει αναμφισβήτητα, εφόσον υλοποιηθεί, με ή χωρίς συμφωνία αποχώρησης, ένα ιστορικό γεγονός παγκοσμίων διαστάσεων, η σπουδαίοτητα του οποίου θα αλλάξει την ισορροπία, τη φυσιογνωμία, την λειτουργία και την παρακαταθήκη της Ένωσης για τις μελλοντικές γενιές, όχι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.

Λυπόμαστε που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σεβόμαστε όμως την απόφαση του και συγκρατούμε την δήλωση της Βρετανής πρωθυπουργού ότι το Ηνωμενο Βασίλειο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όχι από την Ευρώπη.

Οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις του BREXIT θα είναι πολύ σημαντικές για τους πολίτες, τους οικονομικούς φορείς και τις δημόσιες διοικήσεις όλων των κρατών-μελών της Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν το BREXIT συμβεί με ή χωρίς Συμφωνία. Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, ιδίως για τις προεκτάσεις αυτού του τόσο πολύπλοκου ζητήματος στην καθημερινότητα και τον κύκλο εργασιών τους,κρίνεται απολύτως αναγκαία. Η προετοιμασία για το BREXITμας αφορά όλους.

Αυτός είναι και ο διττός στόχος της δημιουργίας της ειδικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών για το BREXIT:

πρώτον, να ενημερώσει, με απλό και κατανοητό τρόπο, για το τι είναι το BREXITκαι να εκλαϊκεύσει το διακύβευμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεύτερον, να πληροφορήσει, από την μία πλευρά, τους πολίτες, Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και Βρετανούς στην Ελλάδα, για την διατήρηση των δικαιωμάτων τους και, από την άλλη, τους επιχειρηματικούς, τουριστικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς φορείς, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, για να συνεχίσουν τις εξαγωγικές, εισαγωγικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εξασφαλίσουν την φιλοξενία των Βρετανών τουριστών χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις μετά το BREXIT.  

Για το λόγο αυτό στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται πληροφορίες για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και των κεντρικών επιμελητηρίων και ενώσεων της Ελλάδας ή από άλλους φορείς, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρήσεων σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Οι εξελίξεις για το BREXIT είναι ραγδαίες.Λόγω συγκυρίας, η ιστοσελίδα για το ΒREXIT, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πολιτών και τις επιχειρήσεις, επικεντρώνεται στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. 

Οι διπλωματικές μας προσπάθειες όμως, τόσο του κ. Πρωθυπουργού όσο και οι δικές μου, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία και αλληλεγγύη με τους θεσμούς και τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη της Ένωσης και στοχεύουν στην κατά προτεραιότητα κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης, που αποτελεί την μόνη ορθή επιλογή για μία συντεταγμένη και ομαλή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας θα συμπληρώνονται και θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις. Αν τα ερωτήματα σας δεν βρίσκουν απάντηση, μπορείτε να τα απευθύνετε στη φόρμα επικοινωνίας που θα τα κοινοποιήσει απευθείας στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Ελπίζω η ιστοσελίδανα βοηθήσει να ξεπεράσετε τις βασικές σας απορίες και να σας προετοιμάσει για τα νέα δεδομένα που θα φέρει στη ζωή μας το BREXIT.

Καθ. Γιώργος Κατρούγκαλος,  Υπουργός Εξωτερικών