Στις 10 Απριλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άρθρου 50 συμφώνησε να δοθεί παράταση για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έως 31 Οκτωβρίου 2019, ώστε να καταστεί δυνατή η κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Εάν η Συμφωνία Αποχώρησης κυρωθεί από την Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων πριν από τις 31 Oκτωβρίου 2019, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί.

Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης έως τις 22 Μαΐου 2019 και εξακολουθεί να αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ στις 23-26 Μαΐου 2019 (ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών), θα έχει υποχρέωση να διοργανώσει και να διενεργήσει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρήσει την εν λόγω υποχρέωση, η αποχώρηση του θα λάβει χώρα, χωρίς συμφωνία, την 31 Μαϊου 2019 και από 1 Ιουνίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται χώρα εκτός ΕΕ(Το σενάριο αυτό βέβαια δεν θεωρείται πολύ πιθανό).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άρθρου 50 της 10ης Απριλίου 2019 υπογράμμισε ότι η Συμφωνία Αποχώρησης δεν μπορεί να τύχει επαναδιαπραγμάτευσης και ότι η παράταση που δίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ. Ωστόσο, σε περίπτωση που η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την μελλοντική σχέση των δύο πλευρών τροποποιηθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άρθρου 50 είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει το περιεχόμενο της Κοινής Πολιτικής Διακήρυξης για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τέλος ότι η παράταση δεν μπορεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων.