Ενημερωτική Ημερίδα για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στην περίπτωση ενός άτακτου Brexit με συμμετοχή κ.κ. ΑΝΥΠΕΞ και ΥΦΥΠΕΞ (Θεσσαλονίκη, 18.09.2019)

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ ημερίδα με θέμα: “No Deal Brexit, προετοιμασία της Δημόσιας Διοίκησης και των Επιχειρήσεων για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία”.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) Στην εκδήλωση συμμετείχαν με σύντομες ομιλίες τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, καθώς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης. Χαιρετισμούς στην έναρξη της ημερίδας απηύθυναν ο ‘Α Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Εμανουήλ Βλαχογιάννης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΒΕ κ. Γιάννης Σταύρου και ο Επ. Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Δημήτρης Λακασάς.

Στην ημερίδα, παρευρέθηκε, επίσης, η Επικεφαλής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κα Μαρία Αντωνίου, εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παραγωγικοί φορείς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την καλύτερη ενημέρωση των μέτρων που έχει λάβει η ελληνική Δημόσια Διοίκηση σχετικά με την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου άτακτου Brexit, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των επιχειρηματικών, οικονομικών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να προετοιμαστούν και από πλευράς τους, εγκαίρως και επαρκώς, για την πιθανότητα αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία.

Στην ομιλία του ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε πως το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικό σύμμαχο της Ελλάδας και πως η ελληνική Κυβέρνηση θα κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, ώστε σε κάθε περίπτωση – ενός Brexit με συμφωνία ή χωρίς- οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα. Εξήγησε ποιες θα είναι οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις ενός no deal Brexit, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναμενόμενη συρρίκνωση του Βρετανικού και του κοινοτικού ΑΕΠ και προϋπολογισμού, καθώς και του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η Ελληνική δημόσια διοίκηση βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο ενός άτακτου Brexit, στη βάση οδικού χάρτη εθνικών δράσεων, που περιλαμβάνει εκτενή διυπουργικό συντονισμό, υπό την υποστηρικτική ομπρέλα του Υπουργείου Εξωτερικών, για 128 ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν την επόμενη ημέρα της εξόδου, σε εθνικό επίπεδο.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε πως τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και o ίδιος θέτουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους τις ανάγκες των επιχειρήσεων και του κόσμου της Μακεδονίας και της βορείου Ελλάδας. Τόνισε πως το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει τις μακεδονικές επιχειρήσεις και τα μακεδονικά προϊόντα και θα είναι σε διαρκή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε να ενισχύσει την εξωστρέφειά τους.

Από πλευράς του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, περιέγραψε τις συνέπειες από ένα άτακτο Brexit, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμα και εάν συμβεί, δεν θα σημάνει το τέλος των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Παρουσίασε με εκτενή οικονομικά και αριθμητικά στοιχεία τις άμεσες επιπτώσεις ενός άτακτου Brexit στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι αυτές θα είναι άμεσες στις εμπορευματικές μεταφορές, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ θα υπάρξουν και έμμεσες επιπτώσεις στη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα των κρατών μελών, λόγω διακοπής της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, διαφοροποίησης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου κλπ. Επισήμανε τέλος ότι το Υπουργείου Εξωτερικών εργάζεται εντατικά για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη διατήρηση στο ίδιο επίπεδο με σήμερα των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου ανεξαρτήτως σεναρίου εξόδου, υπογραμμίζοντας ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων και των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι οποίοι παρουσίασαν θέματα που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής-εξαγωγής, τις εμπορευματικές μεταφορές και διαμετακόμιση, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ επί των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και την εφαρμογή δασμολογίων, απαλλαγών, ειδικών καθεστώτων και προτιμησιακών συμφωνιών σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ένωση χωρίς συμφωνία. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι οποίοι παρουσίασαν θέματα που αφορούν τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τον ποιοτικό έλεγχο καθώς και τους φυτουγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους σε περίπτωση no-deal Brexit. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού οι οποίοι παρουσίασαν θέματα που αφορούν τις μεταφορές και τουριστικές ροές σε περίπτωση no-deal Brexit.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση στις ελληνικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος και υπήρχε εκπροσώπηση από όλους τους ενδιαφερομένους κλάδους.