Ανακοίνωση ΗΒ για δασμούς ανά προϊόν που θα επιβάλλει σε προϊόντα ΕΕ σε περίπτωση NO DEAL (κείμενο στα αγγλικά)

MFN and tariff rate quotas of customs duty on imports if the UK leaves the EU with no deal