Το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ (στα αγγλικά)

Negotiating directives for a new partnership with the United Kingdom