Σε ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου

Ακόμη κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συνάψουν μέχρι το τέλος του 2020 μια άκρως φιλόδοξη εταιρική σχέση που θα καλύπτει όλους τους τομείς που συμφωνήθηκαν στην πολιτική δήλωση, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το κεκτημένο, την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα δημιουργήσει αναπόφευκτα φραγμούς στο εμπόριο και στις διασυνοριακές συναλλαγές, που δεν υπάρχουν σήμερα.

Θα προκύψουν ευρείες και εκτεταμένες συνέπειες για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Οι αλλαγές αυτές είναι αναπόφευκτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι έτοιμα γι’ αυτές.

Διαβάστε περισσότερα