Κοινή δήλωση διαπραγματευτών ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου μετά την τηλεδιάσκεψη στις 15 Απριλίου 2020

Ο Michel Barnier, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο David Frost, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποίησαν εποικοδομητική συνάντηση σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι δύο πλευρές προέβησαν σε αποτίμηση της πρώτης τεχνικής επεξεργασίας των νομικών κειμένων που ανταλλάχθηκαν, έπειτα από τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Αν και η αποτίμηση αυτή ήταν χρήσιμη για τον προσδιορισμό όλων των σημαντικών τομέων απόκλισης και σύγκλισης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη διοργάνωσης περαιτέρω γύρων διαπραγματεύσεων, προκειμένου να σημειωθεί πραγματική, απτή πρόοδος έως τον Ιούνιο του 2020.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοιού, αποφασίσθηκε οι νέοι διαπραγματευτικοί γύροι να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης και συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες ημερομηνίες για διαπραγματευτικούς γύρους που θα διαρκούν πέντε ημέρες:
– 20-24 Απριλίου 2020
– 11-15 Μαΐου 2020
– 1-5 Ιουνίου 2020
Οι Ημερήσιες Διατάξεις για όλους τους γύρους θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο σε εύθετο χρόνο.

Η συνάντηση υψηλού επιπέδου που προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2020 θα καταγράψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Ο κ. Barnier και ο κ. Frost συζήτησαν επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης. Χαιρέτησαν το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής μεταξύ των κκ. Michael Gove και Maroš šefčovič στις 30 Μαρτίου και προσβλέπουν στην επόμενη συνεδρίασή της. Συμφώνησαν ότι η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης αποτελεί βασική προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές και σημείωσαν ότι σύντομα θα συναντηθούν οι Ειδικές Επιτροπές που προβλέπονται από τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία και τα δικαιώματα των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_672/STATEMENT_20_672_EN.pdf

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/negotiation-rounds-future-partnership-between-european-union-and-united-kingdom_en