Αποσπάσματα από δηλώσεις τύπου κ. M. Barnier μετά την ολοκλήρωση του Α΄ γύρου διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση

Μετά το πέρας του α΄ γύρου διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε ότι ο στόχος των νέων διαπραγματεύσεων είναι να οικοδομήσουν ή, καλύτερα, να επανασυγκροτήσουν μία φιλόδοξη εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, σε νέα νομική βάση. Σημείωσε ότι ο α΄γύρος διαπραγματεύσεων ήταν διερευνητικός και έγινε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων για να εξακριβωθούν τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των δύο πλευρών. Η διαπραγμάτευση διεξάγεται παράλληλα σε 11 τράπεζες διαπραγματεύσεων για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Κοινή Πολιτική Διακήρυξη, εκτός των θεμάτων άμυνας και ασφάλειας. Υπάρχουν πολύ σοβαρές διαφορές στο θέμα των ισότιμων όρων ανταγωνισμού, της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, της αλιείας και της διακυβέρνησης (θεσμοί και διαιτησία) της μελλοντικής συμφωνίας. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 18-20 Μαρτίου 2020.

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης τύπου.