Γραμμή Υποστήριξης

Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης: Υπουργείο Εξωτερικών: 2103684141/4160, Υπουργείο Προστασίας Πολίτη: 2131520132 (Δικαιώματα πολιτών), Υπουργείο Εργασίας: 2103368235/38 (Κοινωνική ασφάλιση), ΑΑΔΕ (Τελωνειακά): 2106987490, Υπουργείου Μετανάστευσης: 213 2128902 – 903
Helpline: Ministry for Foreign Affairs: 2103684141/4160, Ministry of Citizen Protection (Citizens’ Rights): 2131520132, Ministry for Labor (Social Security): 2103368235/38, Customs: 2106987490, Ministry for Migration: 213 2128902 – 903
This entry was posted in . Bookmark the permalink.